понеделник, 11 юли 2016 г.

ВАС отмени Наредба №10 "За проучване на удовлетвореността на пациентите от медицински дейности, закупувани от НЗОКСъдът установи, че подзаконовия нормативен акт е издадена без мотиви и финансова обосновка и в противоречие с императивни норми на Закона за здравното осигуряване и
Закона за нормативните актове.
С наредбата се даваше право на социологически агенции да извършват телефонна анкета сред пациенти, чиито лични данни се предоставят от НЗОК, по въпроси, свързани с проведеното им лечение и удовлетвореността им от него, като при системна неудовлетвореност болничните лечебни заведения да бъдат санкционирани. В документа обаче не се посочва на базата на колко анкети ще се счита, че е налице системната неудовлетвореност.
От ВАС смятат, че трябва изрично да се дефинира понятието „неудовлетвореност" и да се изясни то на какъв брой мнения от анкетирани отговоря.
Според жалбоподавателите, Центъра за защита правата в здравеопазването, сдруженията на частните болници и НСОПЛБ, това създава риск от разпространяване на здравна информация, която по закон е служебна тайна.
Решението на съда, което отменя цялата наредба, може да бъде обжалвано в 14-дневен срок, пред петчленен състав на ВАС.

Няма коментари:

Публикуване на коментар