понеделник, 18 април 2016 г.

Първата обществена поръчка за закупуване на лекарства, чрез единна електронна платформа, стартира до два месецаМЗ ще провежда търгове по електронен път, от името и за сметка на болничните лечебни заведения за снабдяването им с консумативи и медикаменти по INN. Целта е да се окрупнят
количествата и да се постигне по-ниска крайна цена за лекарствата в болниците и да се премахнат недобрите практики в някои лечебни заведения. Очакваме ценита да са по-ниски от тези в ПЛС, съобщи зам.-здравният министър д-р Бойко Пенков.
Очакванията са разходите на лечебните заведения за лекарства да намалеят между 5 - 20%.
Той даде за пример Италия, където само за две години, след прилагането на електронна платформа разходите на болниците за консумативи и медикаменти са снижени с 18%.
До момента регистрираните в т. нар. електронната борса са 150 лечебни заведения, като 120 от тях са държавни и общински болници, а сред останалите има частни лечебни заведения и центрове за спешна помощ.
По време на търговете доставчиците ще виждат единствено достигнатата най-ниска цена, но не и възложителите на обществената поръчка за даден медикамент. МЗ ще купува, на база болничните заявки, като избира за всяка позиция по INN тримата доставчици предложили най-ниските цени. Здравното министерството един път в годината ще се сключва рамково споразумение за доставка с тях. Лечебните заведения също ще избират между тримата - доставчикът с най-ниската цена.
В разписаните документи по отношение на процедурата е залегнала изрична клауза, че ако регистрираната в Позитивния лекарствен списък цена на даден медикамент междувременно бъде понижена, то автоматично и на цената на поръчаните лекарства за болниците се намалява, независимо от срока на сключения договор за доставка.
След време и медицинските изделия ще бъдат включени в системата. Стойността на софтуера е малко над 230 000 лв., съобщи Тома Томов от НС на НЗОК и съветник на здравния министър, който е пряко ангажиран с въвеждането на системата в действие.
Участниците в семинара бяха единодушни, че трудно може да се осъществи картелно споразумение, тъй като регистрираните в ИАЛ търговци на медикаменти са много – близо 300.
------
Към момента задълженията на болниците възлизат на 120 млн. лв. От тях 60 млн. лева са просрочени задължения към фирми-доставчици на медикаменти.

Няма коментари:

Публикуване на коментар