сряда, 16 октомври 2013 г.

Третият Национален конгрес на пациентските организации бе проведен успешно
Специален гост на форума бе д-р Нигяр Джафер, председател на Комисия по
здравеопазването към НС, която отбеляза в своето експозе като безспорен успех все
по-голямата роля на пациентите при вземането на решения по важните проблеми в системата на здравеопазването.
От името на Комисия по здравеопазването към НС д-р Джафер изказа готовността си да приеме гласуваната от участниците в Конгреса Резолюция, засягаща бюджета за здравеопазване, Националната здравна стратегия, както и участието на пациентите във формирането на здравната политика на държавата.
Сред присъстващите официални гости на събитието бяха и доц. Татяна Бенишева, председател на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти (НСЦРЛП); г-жа Мери Пейчева, Главен секретар на НСЦРЛП, д-р Юлиан Йорданов, зам.-председател на Български лекарски съюз (БЛС); д-р Димитър Ленков, Главен секретар на БЛС; маг.фарм. Тодор Найденов, зам.-председател на Български фармацевтичен съюз; проф. Станка Маркова-Станчева, Почетен председател на Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи; експерти от Министерство на здравеопазването и Изпълнителна агенция по лекарствата.
Форумът стартира с приветствия от представители на съсловните организации  Български лекарски съюз, Български фармацевтичен съюз, Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи и др.
Сред дискутираните теми бяха: Национални програми и стратегии на МЗ, Докладване на нежелани лекарствени реакции, Възможности за прилагане на „Милосърдна употреба” на лекарствени продукти, Повишаване капацитета на пациентските организации и др.
В рамките на трите дни 150-те участника в Конгреса дискутираха и актуални теми от здравеопазването, като: Национална здравна стратегия 2014–2020 г.; Бюджет за здравеопазване на Р България за 2014 г.; Роля и включване на пациентите в здравната политика на национално и международно ниво; Подобряване на комуникацията между пациентите и институциите и др.
В последния ден на събитието, на базата на проведените пленарни сесии и работни групи, участниците в Конгреса направиха изводи, въз основа на които ще бъде изготвена Резолюция, с препоръките на пациентите, която ще бъде официално предоставена на институциите имащи отношение към здравеопазването у нас.
Организатор на Третия Национален конгрес на пациентските организации бе Националната пациентска организация.

Няма коментари:

Публикуване на коментар