петък, 18 октомври 2013 г.

64% от злоупотребяващи с алкохол търсят терапия за справяне с проблема80% от търсещите помощ биха предпочели съвременна концепция за редуциране на алкохолната консумация
Лига на умерените проведе изследване, сред фармацевти от 300 аптеки в София, Пловдив, Варна, Плевен, Бургас и Стара Загора, за нагласите на българите да потърсят помощ за справяне с прекомерната алкохолна консумация.
Изследването е проведено, в периода август- септември 2013г., с цел да се установи информираността на фармацевтите и техните клиенти относно начините за лечение на проблемно пиене, както и готовността на хората прекаляващи с алкохола  да потърсят помощ за справяне с проблема.
40% от анкетираните фармацевти заявяват, че често са посещавани от клиенти, злоупотребяващи с алкохол или техни близки като 64% от тях са се интересували от конкретна терапия за справяне с проблема и от начин за контрол на консумацията, а 36% от начин за моментно справяне с дискомфорта в следствие на приет алкохол.
Според фармацевтите концепцията за редуциране на алкохолната консумация, както е подходяща алтернатива за клиентите, които не биха отказали напълно пиенето, така би помогнала дори и на хора с тежка форма на зависимост, които не иначе не биха потърсили помощ и препоръки от тях.
Данните от проучването сочат, че 80% от фармацевтите смятат, че техните клиенти биха предпочели новата концепция за редуциране на алкохолната консумация пред останалите възможности, които изискват пълен отказ от прием на алкохол по време на лечението. А над 90% от тях са изразили положителна нагласа спрямо новата алтернатива за лечение на проблемно пиене и са изразили готовност да я препоръчат на своите клиенти.

------------
Сдружение „Лига на умерените” е създадено през месец август 2012 год. с цел предоставяне на информационна и здравна помощ по темата за алкохолната зависимост. Лига на умерените се стреми да окаже помощ и подкрепа на алкохолно зависимите и техните близки, посредством повишаване информираността на населението за проблемите възникващи в резултат на злоупотребата с алкохол, чрез организирането на специализирани семинари, информационни кампании, проучвания и работи с тесни специалисти в областта на лечение на зависимости, които извършват онлайн консултанции на интернет страницата на организацията на адрес: www.umereni.bg

Няма коментари:

Публикуване на коментар