четвъртък, 13 септември 2018 г.

MSD България стартира инициатива за опазване на околната среда


Екипът на компанията засади екипът на компанията в центъра на Банско - в района на ул. „Иконом Чучулайн”, която е в близост до река Глазне, с цел подпомагане изграждането на по-добра зелената система на Банско. Инициативата се проведе в рамките на третата годишна среща на работещите в MSD България, която премина под мотото „Засади растение, създай бъдеще“. Амбицията на екипа е залесяването да се превърне в традиция, чрез която да се постигне трайно  увеличение на  зелените площи на територията на България.
Проектът по залесяването е съвместна инициатива с Община Банско. Той е част от глобалната политика на компанията, която е
насочена към екологично устойчивото развитие и социалната отговорност към обществото. Всяка година екипът на MSD участва в различни инициативи
и програми с цел  подпомагане и подобряването на здравето и благосъстоянието на общностите по света. През 2016 г. по повод 125-годишнината от създаването  на компанията служителите дариха над 125 хиляди часа доброволен труд в полза на хората  и природата.
„Доброволчеството и общественото подпомагане са част от нашето ДНК. Ние вярваме, че компаниите имат отговорността да използват разумно ресурсите и да стимулират иновации, които ще позволят глобалното развитие, като същевременно защитават и опазват както планетата, така и общностите, в които живеем и работим“, заяви изпълнителният директор на MSD България – Константинос Папаянис.

Няма коментари:

Публикуване на коментар