събота, 15 септември 2018 г.

Инициативи за спорт и превенция на Съюза на пивоварите привличат хиляди участници


13 центъра за деца и младежи в община Велико Търново получиха финансиране за проектите си

Състезание - гр. Пловдив
В навечерието на новата учебна година приключи летният етап на кампанията, на Съюза на пивоварите в България (СПБ) за спорт, превенция и здраве - „Спортът е по-добрият начин децата да пораснат“.
Програмата включва редица инициативи, които популяризират физическото възпитание, заниманията на открито и общуването между възрастни и деца, като работещи модели за превенция и здравословен начин на живот. В тазгодишните дейности по кампанията вече се включиха над 11 хиляди участника от София, Пловдив и община Велико Търново. 
През м. юни тази година стартира и най-новото начинание на СПБ – програмата „Устойчиви партньорства и инициативи“, чрез която по идея на дарителско сдружение „Св. Иван Рилски“ на конкурсен принцип са финансирани 13 проекта на центровете за работа с деца и младежи в  малките населени места на община Велико Търново. Партньори на инициативата са Общината, сдружението на кметовете „Янтра 2001“, Военният университет „Васил Левски“, Регионалната дирекция за пожарна безопасност и Областната дирекция на МВР.
По случай Професионалния празник на огнеборците, в с. Балван са открити и две специални площадки за пожарна и пътна безопасност. Те са изградени от Общината с партньорството на Регионалната дирекция за пожарна безопасност и защита на населението, Областната дирекция на МВР, дарителското сдружение „Св. Иван Рилски“ и Съюза на пивоварите, които ще могат да бъдат използвани от всички ученици от община Велико Търново в заниманията им за безопасност на движението, оказване на първа помощ, реакция при пожари и други бедствия.  
„Всяка година, благодарение на партньорствата с ГДНП, общините и неправителствените организации, Съюзът на пивоварите все повече разширява социалните си инициативи по кампанията „Спортът е по-добрият начин децата да пораснат“. За последните две години ние инвестирахме  над 62 хиляди лева в подкрепа на местните общности и организиране на различни превантивни и спортни прояви в София, община Велико Търново, Пловдив, Пазарджик, Добрич, Рибарица. Тази година заедно с ГДНП ще организираме събития в още две областни дирекции на МВР. За нас най-голямото удовлетворение е, че кампанията има все повече участници, все по-голям териториален обхват и се превърна действително в програма за спорт, превенция и здраве, което показва, че сме избрали верния път за въздействие.“, коментира изпълнителният директор на Съюза на пивоварите Ивана Радомирова.
За поредна година активни партньори на ,,Спортът е по-добрият начин децата да пораснат" са: Столична  община, Главна дирекция „Национална полиция”, Oбщина Велико Търново, Превантивно-информационния център по проблемите на наркоманиите (ПИЦ по ПН) - София, сдруженията „Св. Иван Рилски” и „Янтра 2001”, асоциация “Родители“, училища и младежки центрове.
В рамките на кампанията, СПБ за четвърта поредна година си сътрудничи със Столична община по реализирането на програмите „Нашият училищен спортен празник“ и „Младежки свят и доброволчество“, като съфинансира спортни събития и подобрява средата за физическо възпитание в редица училища.

Няма коментари:

Публикуване на коментар