сряда, 10 април 2013 г.

На последно място сме в ЕС по разходи за социална защита

България е сред страните в Европейския съюз с най-малко заделяни средства за социална защита - по 675 евро на човек, и за здраве - по 241 евро на човек, пише в анализ на Eurostat. Разходите на правителствата от страните на ЕС за секторите „Здраве“ и „Социална защита“ са
около 55% от всички правителствени разходи, сочат данните на европейската статистическа служба.
Най-сериозни суми по тези пера са били отделяни в Германия (58.8%), Дания (58.3%), Франция и Финландия - по 57.3%, съобщава „България он еър“. Най-ниски са тези дялове в страни като Кипър - 33.5 на сто, Латвия (42.2%), Румъния (44.5%), Унгария (44.8%), Словакия (45%).
България се нарежда в групата на страните, които доближават или леко надхвърлят 50-те процента отделяни средства за здраве и социална защита - Чехия, Португалия, Испания и Гърция. Останалите страни, които категорично надхвърлят 50 на сто заделяни средства за здраве и социална защита са от старите държави – членки на ЕС. Към тях се присъединяват още Хърватия и Норвегия.
Социалната защита включва разходите на правителствата за болест и инвалидност, старост, семейство и деца, безработица, жилище, обезщетение в натура и социално изключване. По тези показатели най-висок е делът на отделяните средства в Дания - 25.2 на сто, Франция - 23.9 на сто, и Финландия - 23.7 на сто. Най-нисък е този процент в Исландия - 11.7 на сто, Словакия и Кипър - по 12 на сто, и Латвия - 12.1 на сто. За България този показател е 12.9 на сто.
Разделени на човек от населението обаче средствата за социална защита са най-малко в България - по 675 евро на човек. Следват Румъния - 868 евро на човек, Латвия и Литва - по около 1 200 евро на човек, Унгария - 1 700 евро на човек. В сектора здраве България отново е сред страните с най-малко заделяни средства: Румъния и Кипър са в дъното с по 3.4%, Латвия - 4.1%, България - 4.6%, Полша - 4.7%. Най-много средства за здраве се заделят в Дания и Холандия - по 8.5 на сто, Франция - 8.4 на сто, Великобритания - 8 на сто. Разделени на човек от населението България е на предпоследно място в класацията по най-малко средства за здравеопазване: 241 евро на един жител. В дъното е Румъния - с по 208 евро на жител за здравеопазване. В Латвия за здраве се заделят по 400 евро на човек, в Литва - 500 евро, в Естония - 600 евро, в Словакия - 700 евро. Най-много средства за здраве на жител се отделят в Люксембург - по 3 900 евро. Следват Дания - по 3 600 евро, Холандия - 3 000 евро, Белгия, Австрия, Швеция и Финландия - над 2 500 евро.

Няма коментари:

Публикуване на коментар