понеделник, 8 април 2013 г.

Обучението на парамедици започваНационалният учебен център на БЧК в с. Лозен започва записване на желаещи да се обучават за парамедици в трета квалификационна степен. Обучението се провежда по програма,
съгласувана с Германския Червен кръст, и е с продължителност 960 часа, разпределени в два семестъра, съответно от 3 и 4 месеца. Вторият семестър предвижда стаж в центрове за спешна медицинска помощ и в спешни приемни отделения.
Успешно издържалите държавния изпит по теория и практика ще получат сертификат за упражняване на професията.
БЧК съвместно с Германския Червен кръст област Баден-Вюртемберг създадоха учебното заведение съгласно утвърдените в Европа и света стандарти за подготовка на немедицински кадри в спешната медицинска помощ. Училището е разположено в Националния учебен център на БЧК и официално лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО).
Обучението на нови кадри за нуждите на спешната медицинска помощ в България и въвеждането на тази световна практика у нас ще даде възможност да се подобри качеството на здравното обслужване при внезапно възникнали инциденти и ще допринесе за по-оптимално използване на лекарите при спешни случаи.
За повече информация GSM: 0882 98 89 02; 0889 60 12 60.


Няма коментари:

Публикуване на коментар