понеделник, 19 февруари 2018 г.

Община Кюстендил спечели конкурса „Най-зелена община“ на „Екопак България“ АД за 2017 г.Проектът, който получи приза в категория „Средна община“, представлява информационна кампания за гражданите в община Кюстендил. Целта е по-добро осъзнаване и разбиране на ползите от разделното събиране на отпадъци от опаковки, последващото им оползотворяване и водещите от това ползи за домакинствата. Не случайно посланието на общината към гражданите е „Платил си! Ползвай го!“. Кампанията ще започне с отпечатване на информация на гърба на съобщенията за данъчни задължения. В рамките на една година общинската администрация ще организира редица разяснителни беседи и срещи с граждани и председатели на етажни собствености. Планирано е пилотно да бъдат включени блоковете, получили безвъзмездна финансова помощ по НПЕЕМЖС и по ОПРР 2014-2020. В близост до блоковете с въведени мерки за енергийна ефективност ще бъдат разположени защитени от кражба контейнери за разделно събиране на отпадъци от опаковки. Във всеки вход ще бъдат монтирани информационни табла.
През 2017 г. в конкурса „Най-зелена община“ на „Екопак България“ АД взеха участие 19 общини, които се състезаваха в 3 категории – малка, средна и голяма община. Представените проекти трябваше да отговарят на критерии като креативност, мащабност, добри практики и резултатност.
„Радвам се, че община Кюстендил разработи този проект и искрено се надявам прилагането на нестандартен подход да даде резултати. Най-сериозният ни проблем в Кюстендил е ровенето в контейнерите, изземването на рециклируеми отпадъци и замърсяването около тях. „Екопак България“ обслужва 2, 5 млн. жители в цялата страна и е изградила системи за разделно събиране в 84 общини. Чрез организирането на този конкурс даваме възможност на всяка община, в която работим, да кандидатства и да повиши рециклирането на отпадъците, като същевременно намали количествата, които депонира“, коментира Тодор Бургуджиев, изпълнителен директор на „Екопак България“ АД връчи на Петър Паунов статуетка, грамота за „Най-зелена община“ за 2017 г. и чек за 15 000 лв.
През март 2018 г. ще стартира новото издание на конкурса „Най-зелена община на Екопак“. В него могат да кандидатстват всички общини – партньори на организацията.
Регистрацията на проекти започва  през март на http://ecopack.bg/naizelenaobshtina/


Няма коментари:

Публикуване на коментар