вторник, 23 април 2013 г.

Тежко болни са без кислородно лечение

а то удължава преживяемостта от 3 до 5 години.Цената на кислородния концентратор се движи между 1000 и 1200 лева, но тя не се поема от НЗОК.
„ В момента около 40 хил. души получават   ежемесечно медикаменти за белодробно заболяване по здравна каса.  Тежко болните с дихателна недостатъчност
нужда от лечение с такъв апарат около 16 часа в денонощието, за да живеят. Около 20 000  са без кислородолечение, тъй като не могат да си го позволят  и буквално умират", алармира председателят на Дружеството на пулмолозите доц. Явор Иванов.
Той алармира още, както за липса на направления при ОПЛ за изследване с компютърен томограф на пациентите със съмнения за рак на белия дроб, така и за огромния проблем, който съществува и с клиничните пътеки за лечение на белодробните заболявания.Така напр.

за 7-дневен престой в болница на пациент с ХОББ касата плаща 380-400 лева, а реално изразходваните средства са 1300 лева. Същото е положението с пътеките за пневмонии, бронхоскопия, астма и дихателна недостатъчност.
Специалистите са категорични, че клиничните пътеки са архаизъм и настояват да се премине към заплащане за извършени дейности. Финансовият стимул забива  специалността все по-надолу и надолу, а ние работим в условия на стрес и унизително отношение, от страна на здравната каса, при т.нар. проверки, бяха единодушни те.
Според данните от проучване, проведено сред 3000 пациенти, поне 15% от тях проявяват данни за ХОББ. Не по-малко от 80% от болните с ХОББ са пушачи.Според данните в около 85-95% от смъртните случаи на диагностицирани с белодробното заболяване причина е тютюнопушенето, заяви доц. Димитър Попов, началник на клиника по пулмология и алергология към Медицинския институт на МВР.
В световен мащаб заболяването заема шеста позиция по смъртност, но в близките години се очаква то да стане третата най-честа причина за летален край, след сърдечносъдовите заболявания  и рака.

Няма коментари:

Публикуване на коментар