неделя, 1 юли 2012 г.

82,72 % от българите, участвали в он-лайн проучване, искат данъците им да отиват за лечение на хора със зависимости, а не за издръжката им в затвор

Това показват данните от проведено он-лайн анкетно проучване, по поръчка на Фондация „Инициатива за здраве” , в периода 13-22 юни, представено във връзка с 26 юни - международен ден за борба с наркотиците, а НЕ с наркозависимите”.
Проучването се осъществява в рамките на проект „Зона политика”, финансиран от институт Отворено общество и цели да установи общественото разбиране и нагласа към осъществяваната у нас политика по отношение на хората, употребяващи наркотици. В анкетата са участвали 602 българи. 5,98 % от участниците в допитването посочват, че биха предпочели данъците им да се насочват за издръжка в затвор на наркозависимите, извършили престъпления, а 11,3 отговарят, че не могат да преценят.
Сред целите на он-лайн анкетата бе и да се установи, доколко обществеността е запозната със средствата, които се отделят у нас за месечната издръжка в затвор и за месечната терапия на наркозависим човек.
Резултатите показват, че над половината от участниците в проучването – 52,49% са на мнение, че месечната издръжка на лице, лишено от свобода е между 150 и 200 лв. 47,5% са запознатите с реалната месечна издръжка на затворник у нас, която надхвърля 500 лв. месечно.
Според 74% от участниците в анкетата, месечното лечение на наркозависим човек надхвърля 500 лв., 19,3 % са на мнение, че то е на стойност 200 лв., а близо 6% посочват сумата от 150 лв.
Резултатите показват още, че преобладаващото мнение по отношение на наркозависимите е за „хора, които се нуждаят от терапия”. Така са отговорили 79,4% от участниците в анкетата. 13,62% посочват, че възприемат наркозависимите като „разглезени и безволеви хора”, а 2,33% ги определят като престъпници. Само 4,65 % не са избрали отговор на този въпрос.

Няма коментари:

Публикуване на коментар