понеделник, 15 декември 2014 г.

Конкурсът „Студент на годината” се провежда за първа година в Медицински университет - София
Инициативата е на Студентския съвет към университета. Мисията на конкурса е да отличи изявените студенти в сферата на здравеопазването. Сред изискванията бяха успех в следването (награди, сертификати, грамоти, уверения, дипломи, препоръки и др.), научни и извънакадемични дейности, доброволческа активност и участие в български и международни образователни форуми.
Конкурсът обхваща следните категории:
- Студент на годината на Медицински университет – София,
- Студент на годината на Медицински факултет,
- Студент на годината на Факултета по дентална медицина,
- Студент на годината на Фармацевтичен факултет,
- Студент на годината на Факултета по обществено здраве,
- Студент на годината на Медицински колеж „Йорданка Филаретова”.
Журито на конкурса  в състав: проф. Любомирова - Заместник-ректор на МУ-София по учебната дейност, проф. Митов - Заместник-декан на Медицински факултет, проф. Петкова -Заместник-декан на Фармацевтичен факултет, проф. Петков - Директор на Медицински колеж "Йорданка Филаретова", Николай Гешев - Председател на Студентския съвет (МФ), Димитър Мутафов - член на Изпълнителния съвет на СС (ФДМ), Деница Добрева - член на Изпълнителния съвет на СС (ФФ) и Росица Маркова - член на Студентски съвет (ФОЗ) разгледа кандидатурите.
Победителите в конкурса "Студент на годината" на Медицински университет София ще бъдат наградени подобаващо, на специална целемония.
На отличените Студентски съвет на МУ-София ще поеме такса-участие в образователен/научен форум по избор в страната или чужбина, осигурени са и студентски стажове, според изучаваната специалност.

Няма коментари:

Публикуване на коментар