четвъртък, 16 ноември 2017 г.

Сдружение „Национална мрежа на здравните медиатори” отбеляза 10 години от създаването си

Четири информационни щанда представиха работата на здравните медиатори през годините в областите - Превантивна медицина, Сексуално и репродуктивно здраве, Работа с институции и Работа в общността. Те бяха открити в парламента от д-р Даниела Дариткова, председател на Комисията по здравеопазване към 44-то Народно събрание.
Дискусията, под патронажа на здравната комисия, открит проф. Ивайло Търнев, началник на Неврологичната клиника към УМБАЛ „Александровска” и председател на Фондация „Здравни проблеми на малцинствата.” Участие в нея взеха представители на държавни институции, национални консултанти, изтъкнати медицински специалисти, представители на регионалните здравни инспекции, здравни медиатори, партньори от неправителствения сектор.
Основна тема на форума бе дейността и постиженията на Сдружение „Национална мрежа на здравните медиатори” и здравните медиатори за 10-годишния период от създаването му. Бяха отличени ключови личности, които подпомагат въвеждането и реализирането на здравно-медиаторната програма в България през годините. Участниците споделиха опита, добрите практики и предизвикателствата по време на работата си сред уязвимите общности в различни региони на страната. Бе изтъкнат приносът на програмата за по-доброто сътрудничество между здравните медиатори, институциите и медицински специалисти с цел подобряване на качеството и достъпа до здравни грижи и услуги,както и за повишаване на имунизационния обхват в България. Сред най-значимите проекти бе  посочен „Let’s talk about protection” на ECDC – между 2012 и 2014 г. НМЗМ в партньорство с Националния център по заразни и паразитни болести адаптира културно и въведе в практиката на здравните медиатори и общопрактикуващите лекари ръководството „Да поговорим за предпазване от болести“, чиято цел е подобряване на комуникацията с родители, които имат притеснения относно задължителните имунизации. През 2016 г. НМЗМ печели Health Collaboration Award 2016 с международния проект „Заедно за по-добро здраве“, изпълняван в България, Румъния, Унгария, Словакия и Сърбия.
Набелязани бяха и предстоящите дейности за усъвършенстване на ефективността на програмата.
През 2018 г. на територията на България ще работят 230 здравни медиатори на делегиран бюджет към 117 общини. През 2007 г., когато професията „здравен медиатор“ е въведена в Националния класификатор на професиите в Република България, на територията на страната работят 57 здравни медиатори. През септември 2017 НМЗМ беше избрана от Европейската здравна платформа за една от 10-те НПО, осъществили най-успешни инициативи в областта на ваксинопрофилактиката. На 27 ноември 2017 г. ще бъдат обявени трите организации-победители.
Дискусията бе осъществена в рамките на експертния проект „Инициатива за здраве и ваксинопрофилактика”, който стартира през м. март 2010 г. по повод епидемичния взрив от морбили, засегнал преди всичко ромските общности в страната. Той обединява усилията на държавния, частния и неправителствения сектор за подобряване на взаимодействието между общопрактикуващите лекари, здравните медиатори и Регионалните здравни инспекции за намаляване на детската смъртност и подобряване на здравната информираност сред обществото. От 2012 г. проектът се разширява и извън пределите на България и  прераства в международен проект „Заедно за по-добро здраве - от нас, за нас”, осъществяван в България, Румъния, Унгария и Словакия, а от 2015 г. и в Сърбия.
Важна част от „Инициатива за здраве и ваксинопрофилактика“ е обучителният компонент, в рамките на който здравните медиатори от цялата страна получават здравна информация по различни теми, подадена от водещи специалисти в областта на социалнозначимите, заразните и детските болести, имунизациите.
Няма коментари:

Публикуване на коментар