неделя, 29 април 2018 г.

Заключителна декларация на участниците в четвъртата годишна конференция на тема „Безопасна пътна инфарструктура“


За четвърта поредна година тя бе организирана от Сдружение „Българска Браншова Асоциация Пътна Безопасност". Проведе се в три отделни сесии като след всеки доклад и в края на конференцията се проведоха дискусии, при които се направиха и някои предложения.
На форума присъстваха над 250 човека – представители на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Министерство на вътрешните работи, Министерство на транспорта, инфрормационните технологии и съобщенията, Агенция „Пътна инфраструктура“; Института по пътища и мостове; Държавно-обществената консултативна комисия по проблемите на безопасността на движението по пътищата; представители на общини, всички областни пътни управления; Университета по архитектура, строителство и геодезия; Камарата на строителите в България; пътни проектанти и консултанти; одитори по пътна безопасност, водещи, специалисти и експерти от Българска Браншова Асоциация Пътна Безопасност.
Участниците в конференцията се обединиха около следните предложения:
1.    Да се приведат пешеходните пътеки по републиканските пътища в съответствие с изискванията на Наредба №2 за сигнализацията по пътищата с пътна маркировка и на Наредба №18 за сигнализацията на пътищата с пътни знаци, като се проведат и съответните преброявания на пешеходците и трафика и се състави паспортизираща документация. Комисия да анализира резултатите от проверката и предложи изменения в нормативните актове.
2.    Да се проведат изискваните от Наредба №5 от 2003 г. оценки на пътната безопасност на участъците с концентрация на ПТП и се набележат мерки за подобряването й.
3.    Да се създадат предпоставки за по-широко приложение на технологиите за защита на стоманобетонните конструкции по линия на текущия ремонт.
4.    Да се ускори структурирането на новата дирекция за безопасност на движението в АПИ.
5.    Да се създадат предпоставки за по-широко приложение на отводнителни съоръжения за пътищата, отговарящи на изискванията за безопасно движение.
6.    Да се проучи възможността за прилагане на методиката за прогноза на броя на ПТП чрез косвени показатели на безопасността на движението.
7.    Да се експериментира прилагането на данните от подвижна заснемаща система за оценка на пътната безопасност на пътя по методиката на EuroRAP.
Водени от желанието за подобряване на пътната инфраструктура в България и в изпълнение на Националната стратегия за подобряване на безопасността на движението по пътищата, приетите по-горе предложения от участниците в конференцията да бъдат официално представени за разглеждане до съответните компетентни институции и органи.

Няма коментари:

Публикуване на коментар