сряда, 16 ноември 2011 г.

Издаването на ЕЗОК вече ще става по облекчена процедура

В резултат на това, че значително са увеличени дистрибуторските пунктове, в които хората ще подават заявления за издаване и ще получават своята ЕЗОК.
Временните затруднения по издаването на ЕЗОК през последните месеци се дължат на обжалване на процедурата по избор на изпълнител. 
Досегашните пунктове на предишната фирма-изпълнител вече няма да приемат заявления. Гражданите трябва да се обръщат към пунктовете на „Български пощи“ ЕАД.
Пълният списък на всички 276 пощенски станции, на територията на цялата страна, може да бъде видян на интернет страницата на НЗОК, както и във всяка районна здравноосигурителна каса.
Заявлението за издаване вече ще се получава безплатно на място в пощенската станция или може да бъде разпечатано от интернет страницата на НЗОК. То се подава лично, като се представя задължително лична карта и се оставя копие от нея. За лица до 14 г. и такива до 16 г, които нямат лични карти, се представя акт за раждане и личната карта на единия от родителите, като се оставят копия от двата документа. Отпада досегашното изискване за наличие на снимка и подпис върху ЕЗОК, което също ще улесни гражданите.
Запазва се изискването документите да се подават, както и готовите ЕЗОК да се получават, лично или от нотариално упълномощено лице.
Самата карта и услугата по издаването й са безплатни, а срокът за издаване е 15 дни
------
ЕЗОК е документ, въз основа на който при престоя си в друга държава членка на ЕС здравноосигурените лица могат да ползват спешна и неотложна здравна (медицинска и дентална) помощ - според законодателството на съответната държава на престоя.


Няма коментари:

Публикуване на коментар