неделя, 3 декември 2017 г.

Множествената склероза не е наследствено заболяване
Това съобщи член-кореспондентът на БАН проф. Лъчезар Трайков - ръководител на катедрата по неврология в МУ-София и ръководител на отделение в клиниката по неврология в УМБАЛ “Александровска”, по време на семинар на Рош България за заболяването и социалните му аспекти.
Множествената склероза (МС) е хронично възпалително автоимунно заболяване на централната нервна система (ЦНС - главен и централен мозък ). Характеризира се с отлагане на демиелинизационни плаки или лезии локализирани в бялото мозъчно вещество на ЦНС.
МС засяга способността на нервните клетки на  главния и централен мозък да комуникират помежду си, чрез аксионите, които са обвити от миелиновата обвивка. Тя служи за повишаване на скоростта на предаване на импулсите по нервните влакна. При МС собствената имунна система атакува и унищожава миелиновата обвивка. Казано образно антителата се целят в миелиновата обвивка, (тя се накъсва, неврона** се оголва и е обречен на гибел т. е. предаването на импулсите се забавя или прекъсва) причинявайки възпаление и необратими увреждания.
Видовете МС са: доброкачествена сетивна МС; пристъпно ремитентна МС (40-60% от случаите); пристъпно ремитентна с вторична прогресия; първично прогресивна. Излизането от пристъп води до натрупващ се дефицит при 2/3 от хората с МС. Може да има и пълна ремисия с малки функционални нарушения.
За съжаление етиологията на това заболяване остава все още неизяснена. Комплексът от фактори, включва генетично предразположение, външни въздействия и автоимунни процеси. Основно място в групата на външните фактори заемат вирусните инфекции.
Симптоматиката е сходна с тази на много други заболявания като .лупус,саркоидоза, НИВ латерална амиотрофична склероза и др.
МС се проявява във възрастовата граница 20-40 год. При жените заболяването е два пъти по-често отколкото при мъжете. За 10 години почти 50% от тях развиват вторично – прогредиентна МС, водеща до значителна инвалидизация.
У нас 4000 са болните от МС. На лице е много лека тенденция за увеличаване на тези болни, които през последните години имат достъп до всички модерни терапии - прилагани в света и реимбурсирани от  НЗОК.
С новите терапии за лечение, при 30-40% от пациентите с МС, се "приспива" заболяването т. е. броят и площта на плаките в мозъка не се увеличават.
В най-скоро време се очаква ЕМА да одобри нов лекарствен медикамент, който в момента вече се прилага в САЩ и Косово, на който невролозите възлагат големи надежди  .
При над 75% от хората с МС е налице синдрома на хроничната умора*. При 30% от тези болни той се появява преди другите симптоми като загуба на ориентация, проблеми със зрението (двойно виждане), залитане,изтръпване, спастичност , парестезии, проблеми с отделителната система и когнитивни нарушения. Последните са характерни при между 40 и 70% от имащите МС. За съжаление оценяването на когнитивния дефицит все още не е застъпено в клиничната практика у нас.
Най-новите научни открития са недвусмислено категорични, че още в началните стадии се откриват промени в кората на мозъка, на което именно се дължат и наблюдаваните когнитивни дефицити. Ето защо ранната диагноза е от изключителна важност, за да се стопира прогресията на заболяването. Лечението и рехабилитацията на пациентите с МС са от изключителна важност, както за тях, така и за цялото общество.
Данните от наскоро проведено глобално проучване (онлайн сред 1727 души с МС и 1751 хора, които се грижат за пациенти с МС, в Канада, Италия, Франция, Германия, Испания, Великобритания) на фармацевтичната компания Рош показват, че 96% от пациентите с МС не могат да присъстват на различни нормални социални събития като рождени дни или на почивка заради болестта си, 44% от всички диагностицирани не правят дългосрочни планове за бъдещето, 43% не се решават на социално обвързване, тъй като не могат да предвидят развитието на заболяването, а 86% от тях заявяват, че в моментите когато не се чувстват добре се нуждаят от помощ при изпълнение на домашните си задължения като готвене, почистване и т. н.
Според друго изследване 37% от хората с МС споделят, че гъвкаво работно време е най-доброто решение за тях, 33% от тях се нуждаят от почивки, а 27% искат от тези, с които работят да ги разбират истински;.
Над 90% от близките на хора с МС споделят, че не присъстват на социални събития, поради необходимостта да оказват перманентни грижи у дома. 40% са потвърдили, че болестта е оказала влияние върху емоционалните им отношения с техните партньори, а всеки трети ограничава умишлено социалните си връзки, защото не е сигурен как близкият му с МС би се почувствал.
Промяна в работния режим се налага средно 7 месеца след поставяне на диагнозата. 25% от болните напускат работа в рамките на този период, а 10% от близките на пациенти с МС се отказват от професията си, за да се грижат за тях. Според направени изследвания общите годишни косвени разходи, свързани със загуба на работоспособност на човек с МС е средно 16 000 евро и почти 31 000 евро за всеки, който полага грижи за болен с МС.

--------
*Дефиниция на умора при МС: „Субективна липса на физическа и умствена енергия отчетени от пациента или неговите близки с отражение върху обичайните дейности.”

**Един типичен неврон се състои от тяло на неврона с клетъчно ядро и два вида израстъци : дендрити и аксон.Невроните се състоят от звездовидно тяло с клетъчно ядро и два вида израстъци: къси - дендрити и един дълъг, наречен аксон. Дендрити са разклоненията на нервната клетка, чрез които тя приема и предава информация от други клетки към определената цел.
Дендритогенезата е най-яркия пример за невропластичност на мозъка, който не се изхабява от употреба т.е. от умствена дейност. Колкото повече работи мозъкът, толкова повече дендритите се увеличават.  Обедняването на дървото от дендрити води до намаляването на връзките. Четенето и всяка умствена дейност стимулира увеличаването им. С други думи,ако си с висок образователен ценз МС ще се забави.


--------
Дълго съществуващи неверни твърдения за МС:


-Когнитивните нарушения са редки при МС;
-Когнитивните нарушения се появяват в късния стадий или при тежките форми
на заболяването;
-МС е заболяване на бялото вещество и не нарушава мозъчния обем, сивото вещество и мозъчната кора;
-При изследване когнитивните функции винаги са нормални при МС;
-Паметовите нарушения при МС се дължат на стрес, тревожност и/или депресия.
Няма коментари:

Публикуване на коментар