четвъртък, 28 юли 2011 г.

България ще закупи от Австралия класификационна система за диагностично-свързани групи


МС одобри проект на Договор за лиценз на права за ползване на Класификационната система AR-DRG между Департамента по здравеопазване и застаряване на Австралийския съюз и правителството на България, съобщиха от пресслужбата на МС.
С подписването на договора страната ни ще купи Класификационна система за Диагностично-свързани групи (ДСГ) от австралийската държава. Договорът дава право на държавата ни да доразвие и използва този продукт. За да влезе в сила, документът трябва да е ратифицира от Народното събрание. 
Закупуването на класификационната система е първата крачка от въвеждането на ДСГ у нас. Предстои адаптиране на системата към българските условия, обучение на специалисти, симулации за разпределение на финансовия ресурс за болниците, промени в нормативната уредба. Тези стъпки ще се осъществят от новосформирания Национален център по обществено здраве и анализи към МЗ. Целият процес по замяна на КП с ДСГ ще отнеме няколко години.

Няма коментари:

Публикуване на коментар