вторник, 6 ноември 2018 г.

Вицепрезидентът Илиана Йотова ще открие Първи конгрес по Трудова медицина и Експертиза на работоспособността с международна конференция по проект ЕПСИЛОН


Форумът ще се проведе на 07 и 08 ноември 2018 г. в София, НДК, зала 6. В него ще участват, както водещи български специалисти по трудова медицина, така също и експерти от СЗО, Италия, Сърбия, Гърция, Русия, съобщават от Медицинския университет в София.
Организатори на събитието са - Медицински Университет София,Факултет по обществено здраве, Българско Академично Дружество по Трудова Медицина, Национален специализиран експертен лекарски борд при БЛС и „ЕПСИЛОН – Европейски Партньорства за Превенция и Социални Иновации за Лекари чрез Обучения и Наука", финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020.

Целта на конгреса е осигуряване на здраве и устойчива работоспособност чрез академично обучение, законодателни промени, основани на доказателства от науката  и дейностите за превенция на хроничните и свързаните с труда заболявания, за промоция на здравето, за иновативни практики и профилактика при най-младите и при възрастните работещи, за подпомагане на трудоустроените и хората с увреждания като се даде отговор на предизвикателствата от променящата се работна сила, както и за социалната й защита и сигурност.
Във форума, който ще се проведе под патронажа на вицепрезидента, ще участват и представители на Образователната комисия по трудова медицина при ICOH, както и депутати от комисиите по труда и здравеопазване.
Ще бъдат дискутирани качеството на трудовия живот на работещите в здравеопазването; здравословните проблеми като последица от трудовия процес при работещи в център за Спешна медицинска помощ; бърнаут в лекарската професия; здравословните и безопасни условия на труд при инфекциозен причинител в лечебните заведения и др.
Няма коментари:

Публикуване на коментар