петък, 18 май 2018 г.

20 май - Международен ден за съпричастност със засегнатите от ХИВ/СПИН и техните близки


По този повод Столичната организация на Български Червен Кръст в рамките на проект „Знаещи, Можещи, Здрави”, съфинансиран от Програма за изпълнение на Общинска стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта на Столична община и реализиран в подкрепа на инициативата София - Европейска столица на спорта през 2018 г." организира информационна кампания.

Проектът „ЗНАЕЩИ, МОЖЕЩИ, ЗДРАВИ” развива уменията за безопасно поведение и повишаване на информираността при младите хора на възраст от 15 до 25 години, относно превенцията на ХИВ/СПИН. Дейностите са насочени към развитие на младежкото доброволчество, чрез привличане на младежи доброволци на възраст 15-25 години, ученици, учители, педагогически съветници и родители в провеждане на неформално обучение под формата на презентации по метода „Връстници обучават връстници”, спортни дейности и здравословен начин на живот. Предвидената информационна кампания цели повишаване на информираността сред младите хора за начините за зараняване и предаване на ХИВ/СПИН. С кампанията се търси и формирането на емпатия и намаляване на стигмата към живеещите с болестта и техните близки.
В рамките на информационната кампания ще бъде осъществено безплатно и анонимно изследване и консултиране за „HIV/СПИН” с мобилен кабинет на „Каритас-София”. Младежи-доброволци от БМЧК-София ще разпространят информационни брошури.
Събититето ще се състои на 20 май от 10:00 до 13:00 часа в алеите пред Народен театър „Иван Вазов”, а мобилният кабинет за анонимно и безплатно консултиране и изследване за ХИВ/СПИН ще бъде позициониран до служебния вход пред Народния театър „Иван Вазов”.


           

Няма коментари:

Публикуване на коментар