петък, 27 май 2016 г.

Проф. Ивайло Търнев бе удостоен с наградата „Питагор“ за принос в развитието на наукатаПроф. Ивайло Търнев, началник на Клиника по нервни болести и ръководител на Експертния център по наследствени неврологични и метаболитни заболявания в УМБАЛ
„Александровска”, бе удостоен с наградата „Питагор” за утвърден учен в областта на здравето и медицинските науки”.
Той е председател на Българското дружество по невромускулни заболявания и на Българското дружество за борба срещу епилепсията. Член е на УС на Българското дружество по неврология, както и на Световното дружество по невромускулни заболявания
Той въвежда и утвърждава професията „Здравен медиатор“ в България и подготвя медицински кадри от ромската общност.
Неговият екип, за първи път в света, описва две нови наследствени болести – Автозомнодоминантната спинална мускулна атрофия и Нов локус за автозомнодоминантната “Cone-rod” дистрофия.
Проф. Търнев има над 250 публикации, от които 110 във високоимпактни международни издания.
Носител е на редица престижни награди като Наградата „Паница” за гражданска доблест; Наградата „Панацея” на Медицински университет – София и „Златна монета Писменост“ на Съвета на Европейската научна и културна общност за значим принос към развитието на българската наука.


Няма коментари:

Публикуване на коментар