понеделник, 12 октомври 2015 г.

В отворено писмо до медиите от НСОПЛБ настояват за отговор от здравният министър д-р Петър МосковОтносно: обявените резултати от анализа и оценката на работна група към МЗ, създадена със заповед № РД- 02-26/24.01.2015, за „оценка по утвърдени критерии на ефекта от приложените  диагностично-лечебни дейности при болни със захарен диабет, сърдечно-съдови и други заболявания”.

                                   Уважаеми д-р Москов,

НСОПЛБ винаги сме подкрепяли стимулирането на добрите медицински практики, т.е. добрия
начин на работа и допълнителното финансиране, по един или друг начин, на общопрактикуващите лекари, в случая на част от нашите колеги.
За осигуряването на добри медицински практики, освен действия за по-добро финансиране, работим активно и за поддържане квалификацията и повишаване на качеството в нашата работа (изготвеният от нас, действащ Медицински стандарт по Обща медицина, както и все още непубликуваният нов стандарт; Правила за добра медицинска практика за ОПЛ; над 10 ръководства за поведение на ОПЛ -guidelines- при различни заболявания и състояния, вкл. Артериална хипертония и Диабет 2 тип и др.).

Настояваме да отговорите на следните въпроси и предприемете следните действия, за да има прозрачност и публичност:
  1. По каква методика и технология бе извършено събирането на данните, анализа и оценката? Настояваме да бъде публикувана на електронната страница на МЗ.
  2. Кои заболявания бяха включени в определението „други заболявания”? Също да бъдат публикувани.
  3. Кои са „утвърдените критерии” за оценка и основанията да бъдат такива. Нека бъдат публикувани на електронната страница на МЗ.
  4. Оценката на свързаната с няколко заболявания дейност равностойна ли е на оценка на цялостната дейност на една практика?
  5. Защо се спряхте на период от 6 месеца и кой предостави данните?
  6. Всички 4 495 ОПЛ ли бяха оценени?
  7. Защо предварително не бяха обявени методиката и критериите за оценка?
  8. Защо в работната група са включени само четирима лекари от общо единадесет члена, като вероятно само трима от тях практикуват?
  9. Защо в работната група не участва действащ общопрактикуващ лекар, представител на академичната общност по Обща медицина и националният консултант по Обща медицина?
                                                    
                                                  За УС и НС на НСОПЛБ
                                                 Доц. Любомир Киров, председател на НСОПЛБ

Няма коментари:

Публикуване на коментар