неделя, 10 февруари 2019 г.

Самоубийствата намаляват в регионите, в които са проведени обучения с ОПЛ за разпознаване на психичните разстройства

Д-р Владимир Наков, отдел „Психично здраве" към НЦОЗА, оповести по време на семинар, че съгласно данните на Международната асоциация за превенция на самоубийствата:
-Броят им в световен мащаб е над 800 000 годишно или на всеки 40 секунди един човек слага край на живота. Броят на отнетите поради самоубийство животи е по-голям от броя на смъртните случаи в резултат на убийства и войни, взети заедно. Най-значимият рисков фактор за самоубийство е предходен опит за самоубийство, което се определя като комплекс от психологически, социални, биологични, културни и екологични фактори.
Психичните разстройства, сред които най-вече депресиите, шизофренията и зависимостите са основните рискови фактори за самоубийствата в Европа и Северна Америка.
Най-често предразположени към суицидно поведение са хора преживели загуба на близък човек или домашен любимец, насилие, природни бедствия, изолация и др. Процентът на самоубийства е по-висок сред уязвимите групи, подложени на дискриминация.
Данните от проучвания на НЦОЗА показват, че у нас 3000 души посягат на живота си ежегодно, от които 600 или всеки пети завършва с летален изход. 
При жените 43 на 100 000 посягат на живота си, а при мъжете 29 на 100 000. Но при последните самоубийствата са в пъти по успешни, отколкото при жените – 11 на 100 000 души, което се дължина на по-твърди методи, които мъжете използват като например обесване, скачане от високо или използване на огнестрелно оръжие, за разлика от жените, които най-често посягат на живота си чрез хапчета .
Самоубийствата са характерни за възрастовата група на/над 70 години. Те са петата водеща причина за смърт при 30-49 годишните и втората във възрастта 15-29 години, където сериозно влияние оказват и самоубийствата на известни личности.
Статистиката показва, че у нас за последните две години в опитите за самоубийство се отчита намаление, спрямо данните за 2014 и 2015г.
Това особено важи за регионите, в които се водят обучения с ОПЛ за разпознаване на психични разстройства.
И в световен мащаб тенденцията в самоубийствата бележи спад с поне 200 000 души.
Сред принципите за превенция от самоубийства са ранното откриване и лечение на тези заболявания, проследяване и подкрепа, медийното отразяване ( много внимателно да се подхожда при отразяването на самоубийствата, за да не се увеличи риска от посягане на собствения живот), редуциране на сцените на насилие в киното както и реакции срещу филмите, които показват или героизират самоубийствата и др.
СЗО определя няколко принципа важни за превенцията на самоубийствата сред които са - да не се използват големи сензационни заглавия, снимки, видеоклипове или ранни интервюта с близките на тези, които са посегнали на живота си, да не се обяснява, че самоубийството е в резултат на стрес, загуба на работа, развод, да не се героизира, за да не се насърчават уязвимите групи да го възприемат позитивно и т. н..
Професионалните грижи и подкрепата от близките за хора със суицидно поведение от изключителна важност и са животоспасяваща.


Няма коментари:

Публикуване на коментар