неделя, 3 юни 2018 г.

Доц. Валерия Калева: Детските онкохематологични заболявания са лечими


Преживяемостта на децата с онкохематологични заболявания се увеличава у нас. Причините са – подобрената диагностика, въвеждането на нови медикаменти и подходи, комбинирана химио и лъчетерапия. Иновациите, които се правят в детската онкохематология си заслужават и не трябва да са обект на никакъв коментар, съобщи доц. Валерия Калева, началник Клиника по детска клинична хематология и онкология в УМБАЛ  „Света Марина“ – Варна, по време на 17-ата национална среща между водещи лекари и журналисти, организирана от фондация „МОСТ“.
Преди петдесет години три четвърти от децата със злокачествени заболявания са завършвали фатално. Днес повече от три четвърти оцеляват. Средната 5-годишна преживяемост при всички детски неоплазми е 82%.
В световен мащаб злокачествените заболявания при децата са под 1% от тези заболявания изобщо, но сметнати в години загубен живот те се нареждат на четвърто място след карцинома на гърдата, белия дроб и дебелото черво.
Това означава, че на 600 новородени едно дете до 15 г. ще заболее от някакво злокачествено заболяване. Те са на 2-ро място по честота за смъртност в детска възраст, от 1 до 16 г., след катастрофите.
Около 30% от всички злокачествени заболявания се дължат на острата левкемия, следвани от туморите на централната нервна система. Пиковата възраст е от 1 до 4 години, след което се наблюдава спад. По отношение на пола съвсем лек превес имат момчетата.
С 10% се е увеличил броят на децата с онкохематологични заболявания в България, които преживявят 5 и повече години след диагностицирането им. Данните се отнасят за острата лимфобластна левкемия и малигнените лимфоми, за периода – 2004/2014 г. И това се дължи преди всичко на по-добрата диагностика, бързината и прецизността при поставяне на диагнозата и въвеждането на нови медикаменти.
У нас детските злокачествени новозаболели са не повече от 140-150 годишно. Онкорегистър за децата у нас няма.
През последните години се наблюдава бавна стабилна тенденция на покачване на всички злокачествени заболявания. Етиологията остава неизяснена, но се предполага, че причините са свързани с промените в околната среда, с подобрената диагностика и достъпа до медицински грижи.

Няма коментари:

Публикуване на коментар