четвъртък, 7 юни 2018 г.

Жените във възрастовата група 40-49 години кандидатстват за най-големите потребителски кредити


Средната сума на заявките е нараснала с 12% и е - 5 700 лв.

Средната сума на молбите на дамите е 7030 лева - знак, че българката има важна роля при вземането на решенията за кредит в семейството и управлението на семейния бюджет. Като цяло, хората от възрастовата група 40-49 кандидатстват за най-висока средна сума, която е 6 782 лв. Очевидно, това са хората с най-големи покупателна сила и доходи в България. Това показва новото издание на обзора „Потребителският кредит на българина“, изготвено от БНП Париба Лични Финанси за периода ноември 2017 г.-април 2018 г., който се издава два пъти годишно – през пролетта и есента. Целта му е е да предостави информация за потребителското кредитиране в България, базирана на представителна извадка от запитванията за кредит, получени от компанията. Обзорът може да се счита за показателен за българския пазар, тъй като през последните 17 години БНП Париба Лични Финанси е водеща компания на пазара на потребителско кредитиране с портфолио от над 1,5 милиона клиенти, които са ползвали продуктите на компанията за финансиране на различни проекти – от цялостен ремонт на дома до покупка на стоки на изплащане.
Друга важна тенденция според него е, че в последните шест месеца средната сума на молбите за потребителски кредити е нараснала с 12% в сравнение с година по-рано и е достигнала 5700 лева, което според експертите на компанията е знак за все още растящ оптимизъм и ръст на потреблението. Това е и индикатор, че в България много дами могат да си позволят по-големи кредити и да плащат по-високи месечни вноски.
Жените кандидатстват най-често за потребителски кредити за ремонт на дома, обединяване на задължения, пари в брой и покупка на обзавеждане. Това са и най-популярните цели, декларирани от господата и се наблюдава относително равенство между броя на молбите, подадени от мъжете и от жените.
От друга страна, има много голяма разлика в броя на запитванията за кредит за финансиране на проекти като семейни тържества, където 62,3% от молбите бяха подадени от дами. На втора позиция сред целите на кредитите е лечение с 60,53% от молбите, а на трета са кредитите за образование – 57,12% от молбите.
В същото време не е изненада, че мъжете кандидатстват по-често от дамите за потребителски кредити за финансиране на ремонти на коли, като са подали 79,5% от заявките за такива проекти. На второ място при господата е покупката на употребяван автомобил – 70% от молбите.
Като цяло няма значителна разлика между броя на заявките за потребителски кредити, подадени от мъжете и от жените. През последните шест месеца, 53,1% от заявките бяха подадени от мъже, а 46,9% - от дами.
По показател възраст на втора позиция по този показател са клиентите от 50 до 59 години. Те кандидатстват за кредити със среден размер 6560 лева. Възрастовата група 30-39 години  кандидатстват пък за средна сума от 5902 лева.
Близо 75% от молбите са за ремонт, обединяване на задължения и покупка на употребяван автомобил. Сред топ 10 на проектите са и пари в брой, лечение, ремонт на автомобил, семейни тържества и образование. БНП Париба Лични Финанси отпуска до 80000 лева за такива цели, а периодът на изплащане е до 96 месеца. Освен това всички кредити са съобразени с нуждите на клиента, което ги прави много удобни за управление. Това е и една от причините компанията да е сред лидерите на българския пазар за потребителско кредитиране.
Наблюдава се постоянно висок интерес и към алтернативните канали за кандидатстване. близо 34% от молбите за потребителски кредити от БНП Париба Лични Финанси са подавани онлайн, като средната им е 5 291 лева. Онлайн заявките с най-голяма средна сума са подадени от хората на възраст 40-49 години, като средната им сума за тази група е 6 615 лева. На второ място са 50-59 годишните клиенти, които са кандидатствали онлайн за потребителски кредити на средна стойност 6 475 лева.
Хората на възраст 20-29 години най-активно използват алтернативните канали за кредитиране. Около 76% от молбите на тази възрастова група бяха подадени през интернет или по телефона. На второ място са 30-39 годишните като 59% от всички заявки на тази група постъпиха през алтернативни канали.
Това показва, че българите оценяват удобството да кандидатстват по всяко време от всяко място, без да се налага да посещават офис на компанията, за да попълнят заявката си. Хората отиват до представителен офис на БНП Париба Лични Финанси едва след като са одобрени, за да подпишат документите по кредита. След това парите се превеждат по банковата им сметка до 24 часа.

Няма коментари:

Публикуване на коментар