събота, 1 октомври 2016 г.

България се присъедини към Еропейската нощ на ученитеНа 30 09. т. г. 30 научно-изследователски центрове и музеи в 14 града у нас отвориха врати, за
да демонстрират постиженията си. Серията от планирани събития в рамките на проекта цели да преведе на популярен език научните постижения на участващите изследователски центрове и по този начин да повиши информираността за научните и иновационни дейности и общественото признание към учените, да изгради разбиране значимостта на научната работа върху ежедневието на гражданите, както и да поощри все повече млади хора да изберат научната кариера.
Инициативата всяка година се провежда едновременно в повече от 300 града в цяла Европа и цели да подобри общественото разбиране за науката и да повиши ангажираността й към проблемите на обществото.Проектът се финансира от Европейската комисия по дейностите „Мария Склодовска-Кюрии цели да повиши обществената осведоменост в сферата на образованието, научните изследвания и иновациите, да помогне за преодоляване на негативни стереотипи за учените, като ги представи като достъпни, творчески, загрижени и подкрепящи обществото личности и да разшири достъпа на гражданите до ползите от научната дейност, като по този начин въвлече науката и обществото в едно взаимно сътрудничество.
Европейската нощ на учените е насочена към всички желаещи, независимо от възраст и квалификация, като специално внимание се обръща на деца и млади хора, най-вече тези пред избор на кариера.

Няма коментари:

Публикуване на коментар