петък, 30 септември 2016 г.

Бъбречната трансплантация е до 5 пъти по-евтина от която и да е хемодиализаНай-важните причини за хронично бъбречно заболяване (ХБЗ) са захарен диабет, артериална хипертония, налично бъбречно заболяване.
У нас хората с ХБЗ трябва да се включват в листата на чакащите за трансплантация преди да стигнат до диализно лечение, като подготовката им за трансплантация започне в началния етап при установяване на някаква бъбречна увреда, заяви проф. д-р Емил Паскалев, председател на Българското дружество по нефрология и началник на Клиниката по нефрология и трансплантация към УМБАЛ "Александровска.
В листата на чакащи за бъбречни трансплантации обаче са записани 950 души, а реално те трябва да са минимум 4-5 хиляди, съобщи той.
Статистиката за страната показва, че честотата на ХБЗ е около 12,8% т. е. всеки осми човек е засегнат. А всеки втори човек на възраст над 75 год. има намален под нормата креатининов клирънс т. е. има ХБЗ. Близо 3700 души са на хемодиализа, от тях едва 150 са на перитонеална диализа, а бъбречно трансплантираните са само 550.
Около 4 000 пък са диспансеризираните по НЗОК, поради усложнения на ХБЗ, 20-30 хиляди в нефрологичните кабинети и още толкова, ако не и повече са диспансеризираните в урологините кабинети в страната.
За сравнение в Хърватия на диализа са 1000 души, а трансплантираните са 1400.
При хората с ХБЗ от съществено значение са нивото на креатинин в кръвта. Над 350-400 мкмол/л се счита, че състоянието им е критично. По-голямата част от тях обаче са на хемодиализа вместо да бъдат навреме подготвени за трансплантация. Независимо, че при трансплантацията преживяемостта е 57-58%, докато в Германия тя е близо 70%. Ние имаме много трансплантирани, които не са били на диализа, и те се чувстват много по-добре
Оптималното лечение на ХБЗ от 4 и най-вече 5-та степен е бъбречната трансплантация, а не хемодиализата, тъй като самото диализно лечение води до увреждания на много органи и трансплантацията не може да ги подобри.
Бъбречната трансплантация направена преди диализа е качествено по-добра, осигурява по-добро качество на живот и е от 3,5 до 5 пъти по-евтина от която и да било хемодиализа, бе категоричен проф. Паскалев.
В тази връзка той апелира хората с ХБЗ да бъдат включвани в листата на чакащите за трансплатнация на по-ранен етап от заболяването си, а не когато стигнат до диализа.
Не без огорчение обяви, че у нас липсва държавна политика и система, която да обхване болните още при първите признаци на хронично бъбречно заболяване и за включване в листата на чакащите бъбречна трансплантация, че никой в държавата не се ангажира с предварителната подготовка на тези болни за предстояща такава, което ще рече, че подготовката на пациентите за трансплантация е неглижирана и, че здравноосигурителната система в България не обхваща трансплантациите.
Мариян Георгиев - студент на 33 г., чакащ трансплантация сподели, че прегледите и консултациите с различни специалисти като нефролози, уролози, гинеколози, офталмолози и т. н., както и необходимите изследвания – очни дъна, Ro-графия на бял дроб и сърце, кръв и урина и др. се поемат от самите пациенти. Разходите за тях са от порядъка на 500-600 лева. Те обаче може и да нараснат поради липса на направления от ОПЛ или повторно направени изследвания, заради изтекъл срок.
Той съобщи, че за поставянето на артерио-венозна фистула (поради честото запушван на катетрите), която струва 600 лв. пациентите сами си плащат отново, както и паратхормона също. Ето защо често те се отказват от трансплантация, било поради липса на средства, или поради напреднало заболяване и неясен изход.
Според него в хемодиализните центрове лекарите трябва да стимулират пациентите да направят необходимите им изследвания и заяви, че са необходими психолози, които да подготвят хората, на които предстои трансплантация.
По думите на поф. Паскалев при добра организация подготовката на пациента за трансплантация няма да отнеме повече от седмица. Той подчерта, че от години настояват пред МЗ за клинична пътека (КП) за подготовка за трансплантация, но поради факта, че КП са за лекуване, резултат няма. Неглижирането в момента е голямо. Това е абсурд и безумие, коментира той и бе категоричен, че трябва да има кардинална промяна в здравноосигурителната ни система, и че всички необходими изследвания трябва да са обект на отделна КП.
Проф. Паскалев съобщи още, че Българското дружество по нефрология инициира първия у нас обучителен проект за лекарите в диализните центрове. Те е бъде обучавани по отношение на бъбречните трансплантации, предимствата за пациентите, противопоказаните за трансплантация здравословни състояния, информирането на пациентите за възможността да бъдат трансплантирани и къде да търсят помощ.
-------
У нас за сега само роднини по права линия до първи братовчед могат да бъдат донори. Кръстосаното донорство все още не е юридически уредено макар, че в развитите страни е прието за нормално.

Няма коментари:

Публикуване на коментар