вторник, 21 април 2015 г.

Пациентски форум събра в Пловдив организации от цяла БългарияДвудневният Национален форум „Организационно развитие и укрепване на Национална
пациентска организация“ стартира с пресконференция на тема: „Значимост на подобряването на организационното развитие и укрепване на пациентските организации в България“. По време на събитието бяха представени постигнатите резултати от реализирания проект „Среда отвътре навън“, който стартира през февруари 2014 г. и чийто край отбелязва форумът „Организационно развитие и укрепване на Национална пациентска организация“.
Според Милен Чавров, ресорен член на УС на Национална пациентска организация (НПО) в направление „Членство и регионални структури“, проектът е оказал огромен ефект върху повишаването на капацитета на членските структури на НПО, което е от изключително значение за постигане на силно пациентско движение в страната.“
Пример за успеха на програмата представи председателят на онкологичното Сдружение „Сили имам да се боря“ и участник в проекта – Ивина Симитчиева, която заяви, че нейната организация вече прилага на практика наученото по време на обученията, като посочи като пряк резултат от тях новосъздадените партньорства на Организацията с кметовете на Ихтиман, Самоков и Елин Пелин. Благодарение на наученото, Сдружението е подобрило комуникацията си с местните медии и е успяло да привлече множество доброволци към Организацията.

Няма коментари:

Публикуване на коментар