вторник, 2 април 2013 г.

AstraZeneca - с единствен медикамент в света за диабет тип 2, прилаган веднъж седмично
AstraZeneca България разширява продуктовото си портфолио, навлизайки в терапевтична област „Диабет” 

Двата медикамента, с които компанията обогатява продуктовата си листа са утвърдени в клиничната практика антидиабетни средства, достъпни и напълно безплатни за пациентите с диабет тип 2.
Навлизането на AstraZeneca в терапевтична област „Диабет” е в резултат от сътрудничество с една от водещите научноизследователски фармацевтични компании в света – Bristol-Myers Squibb (BMS). 
Компаниите притежават вече патента за двете лекарства, базирани на саксаглиптин и дапаглифлозин. От началото на м. април AstraZeneca България ще предлага на българския пазар единствения медикамент за диабет, който се прилага веднъж седмично. 
Двата лекарствени продукта са представители на инкретин-базираната терапия, която бе разработена и въведена в клиничната практика през последните години като нов подход в лечението на диабет тип 2. Тези лекарствени продукти, добавени към наличните до момента антидиабетни средства осигуряват, чрез механизма си на действие, контрол на кръвната захар  в моментите, когато пациентите имат реална нужда от тях. Този подход улеснява диабетно болните и им дава възможност до водят пълноценен начин на живот.
 „Сътрудничеството ни с Bristol-Myers Squibb (BMS) е основополагащо за нашия принос за справяне с нарастващото предизвикателство - захарен диабет, хронично, социално значимо заболяване, превърнало се в световна пандемия и понастоящем засягащо над 366 милиона души в световен мащаб. „Комбинирайки нашите умения и опит, въведохме успешно нов тип лечение на диабет тип 2 в над 80 страни по света”, каза Зоя Паунова, изпълнителен директор на AstraZeneca България.

Няма коментари:

Публикуване на коментар