четвъртък, 14 април 2011 г.

Д-р Любомир Киров, председател на НСОПЛБ-трудът на ОПЛ ще е адекватно заплатен,когато имаме политици с европейско мислене и избиратели с европейски критерии

Д-р Киров песимист или оптимист сте по отношение развитието на ПИМП във вашия град,региона и изобщо в страната?
-Наивен песимист. Наивен, защото въпреки многото разочарования, все още вярвам...А песимист, защото повече вярвам, че са по-възможни лошите неща, отколкото хубавите.
-Коя е истинската пътека на ОПЛ в България-на вечно свързаният лекар с НЗОК или на по-по-частно ориентираният в дейността си?
-ОПЛ и сега е частно ориентиран, но има споразумение само с един фонд - НЗОК. Когато се появят в подходящ вид и други такива, тогава ще има допълнително развитие. Някои от частните фондове, а също и здравни политици, считат че при тези фондове няма пазар за ПИМП. Лъжат се и ще го осъзнаят рано или малко по-късно.
-Смятате ли, че трудът на ОПЛ ще бъде някога адекватно заплатен? И горе-долу кога може да се случи това?
-Когато станем наистина европейци, т.е. когато имаме политици с европейско мислене и избиратели с европейски критерии. Тогава ще бъде осъзнато извършена тази промяна. Може да стане и по-бързо, т.е. под натиск. Няма да е трудно, защото средствата за ОПЛ са нищожни на фона на общия бюджет и дори тяхното удвояване не би разклатило бюджета като цяло. По-скоро ниското заплащане е израз на „Балкански синдром”, липса на знания и мисъл в перспектива.
-В тази връзка какви са според вас перспективите за ОПЛ у нас?
-Могат да бъдат много по-добри, което не означава, че работата ни ще е по-лека. Но при всички случаи, ние ще бъдем много по-удовлетворени от това което вършим. Знаем какво трябва да се направи и вярвам, че все пак здравият разум ще надделее.
-Има ли визия професията ОПЛ и каква е тя?
-През изминалите вече 11 години доверието на хората в ОПЛ нарасна неимоверно много. Твърдя го, защото го виждам ежедневно с очите си. За съжаление, в общественото пространство се преекспонират недостатъците, а се забравят в пъти повечето добри дела, които всеки един от нас е извършил. Каква по-висока оценка от това - хората да ти вярват.
-Отчитате ли важността на комуникацията семеен лекар-пациент?
-Това е неотделима част от биопсихосоциалния или т.нар. холистичен подход, който е уникален за общата медицинска практика. Ние ОПЛ, за наше и за щастие на пациентите, успяваме да преведем сложния език на медицината на ежедневния език на обикновения човек, както да осигурим и безопасност на пациента в системата.
-Замисляте ли се как, по какъв начин, по-добре да мениджирате своите практики?
-Да. Начин има и той е свързан с промяната на собственост на материалната база, както и с разрастване на екипа на ОПЛ и правомощията им. Всичко това обаче изисква достатъчно финансиране и подобрени правила за работа. Във Великобритания например трима ОПЛ обслужват 5000 човека в екип от около 40 сътрудници.

Няма коментари:

Публикуване на коментар