вторник, 25 януари 2011 г.

През тази година МЗ ще покрива повече дейности за диагностика и лечение на пациентите

МЗ ще поеме финансирането на операциите на онкоболни с робота "Да Винчи" обяви министърът на здравеопазването д-р Стефан Константинов.
До момента манипулациите бяха извършвани със средства, осигурени от европейски програми, които са на привършване и до края на месеца ще могат да бъдат извършени само шест операции.
От тази година за всяка интервенция МЗ ще осигурява по 8000 лева на МБАЛ „Г. Странски” в Плевен, в която се намира единственият за страната апарат. Финансирането ще става чрез Методиката на здравно министерство за 2011 година.
За първи път министерството ще дава и по 900 лева на година за извършването на изследвания при пациентите с онкологични заболявания, които са с прицелни терапии на лечение. Всички лечебни заведения, които извършват диспансерно наблюдение на пациентите с туморни образувания ще получават за тази дейност по 80 лева на пациент. През тази година са предвидени достатъчно средства и за финансиране на двата петскена (PET/CT) - в МБАЛ „Св. Марина” във Варна и „Александровска болница” в София. За всяко изследване тези болници ще получават по 3000 лева.
Увеличават се средствата, които МЗ ще дава за интензивни грижи. По 350 лв. вместо по 300 ще получават болниците от второ ниво на преминал пациент. За клиниките от трето ниво са предвидени по 500 лв. Увеличава се и броят на леглата за интензивни грижи, които ще се финансират от 453 на 469. През тази година предстоят и промени в методиката за финансиране на лечебните заведения от МЗ.
За спешна помощ лечебните заведения ще получат глобални годишни бюджети, които не могат да бъдат по-ниски от 70% от средствата за миналата година за тази дейност. Те са определени на базата на броя обслужвано население в областта и нивото на компетентност на болницата, съобщиха от здравното министерство. Досега болниците се финансираха на преминал случай, за което институцията заплаща по 20 лева По този начин обаче много неосигурени хора се възползваха, за да получат безплатна помощ. През тази година през тях са обслужени 897 101 души, като спешни са били едва 30%. Тъй като тази практика ощетява здравноосигурените, здравното ведомство е предприело промяна във финансирането. Тя има за цел да оптимизира ефективността на работа на спешните портали в болниците и да въведе справедливо разпределение на средствата. За въвеждането на ясни правила за финансиране на спешната помощ в болниците и промяна на досегашния модел настояваше и Сметната палата след извършен одит през 2010 години. Промени има и във финансирането на отделенията по хемодиализа. Болниците ще трябва да осигуряват сами медикаментите за лечение и транспорта на болните хора.
За тази цел болниците ще получат финансиране на процедура, в което са калкулирани и новите разходи. Така стойността за един случай, която ще дава МЗ ще се повиши. Общо заделените средства се увеличават от 56 млн. лв. на 62 млн. лв. През тази година министерството ще поеме финансирането и на бившите общински диспансери. Досега те получаваха средства от Здравната каса и общините. В бъдеще финансирането ще се осигурява съвместно от двете институции. Така всички психиатрични центрове ще получават по 600 лева за случай. При белодробните центрове тази сума е 700 лева за преминал болен с активна туберкулоза на месец.

Няма коментари:

Публикуване на коментар