петък, 19 май 2017 г.

Две от най-честите заболявания в кардиологичната практика са предсърдното мъждене и артериалната хипертония
При голяма част от пациентите тези две заболявания се съчетават, което повишава риска от мозъчен инсулт и общата смъртност. В 24% от случаите първата клинична проява на предсърдното мъждене (ПМ) е мозъчният инсулт.
Поради високата честота на артериалната хипертония (АХ), тя е най-важният и независим фактор за възникване на ПМ. АХ е свързана с развитието на левокамерна хипертрофия, нарушено камерно пълнене, забавяне скоростта на предсърдното провеждане, разширяване на лявото предсърдие. Всички тези структурни и функционални сърдечни промени благоприятстват развитието на ПМ и увеличават риска от тромбоемболични усложнения.
Други рискови фактори, за които има доказателства, че са свързани с повишен риск за ПМ са повишеното пулсово налягане, сърдечната недостатъчност, клапна (особено митрална) стеноза и исхемична сърдечна болест, наличието на захарен диабет, хипертиреоидизъм, тежки инфекции, белодробна патология, сънна апнея, инсулт, генетична предразположеност, алкохолна злоупотреба и тютюнопушене.
Честотата на ПМ се удвоява с всяка декада след 50 години и достига 10% при лицата на възраст над 75 години. При мъжете и жените с АХ, рискът за възникване на ПМ е 1.4 и 1.5 пъти по-голям в сравнение с общата популация здрави лица при равни други условия. Налице са тенденции за увеличаване на средната възраст на общата популация в страните в Европа и Северна Америка, като се очаква броят на пациентите с ПМ да нарасне 2.5 пъти в следващите 50 години.
Първичната профилактика с ефективен контрол на АХ, както и регистриране на безсимптомно протичащите пристъпи от аритмия е новия правилен подход при ПМ, тъй като предишните терапевтични стратегии акцентират предимно върху контрола на сърдечната честота и ритъма, както и профилактика на усложненията при пациенти, които вече са с регистрирано ПМ.
Идеята за профилактиката на АХ и ПМ бе в основата на XI-та национална здравна кампания, под мотото - „АРТЕРИАЛНАТА ХИПЕРТОНИЯ КАТО ОСНОВЕН РИСКОВ ФАКТОР ЗА ПРЕДСЪРДНО МЪЖДЕНЕ“. Целта е намаляване на заболеваемостта, смъртността и здравните разходи при лечението на АХ и ПМ.
Кампанията се проведе на17 май, по повод Световния ден  на артериалната хипертония, по инициатива на Българската лига по хипертония, Българското кардиологично дружество, Българският червен кръст, Асоциацията на студентите медици в България, Microlife България и Бьорингер Ингелхайм България в София, Пловдив, Благоевград, Ст. Загора, Бургас, Варна, Русе, Плевен, Хасково, Търговище и Добрич.Няма коментари:

Публикуване на коментар