неделя, 15 май 2016 г.

Конкурс „Нарисувай ми стена – 2016“ Партньорската инициатива на Сдружение Трансформатори и Оргахим АД - Русе стартира през
2016 г. с конкурс за художествена стенопис върху избрани 4 знакови сгради в 4 града у нас - София, Пазарджик, Габрово и Пловдив.
Платформата “Нарисувай ми стена” подкрепя реализирането на художествени решения за обществени градски пространства и интериори на обществено значими сгради в страната.
Предизвикателството отправено тази година към участниците е да предложат контекстуално тематично изрисуване на видима стена като създадат разпознаваема художествена  идентичност. Целта е реализираната стенопис да олицетворява духа на мястото и съвременния градски живот в България.
В конкурса могат да участват отделни физически лица, както и екипи с оригинални идеи, които с общи усилия да създадат цялостен художествен облик на съответната сграда.
Конкурсът ще набира предложения от 25.04 до 25.05.2016 г., като те ще могат да бъдат разглеждани на изградения за целта сайт на проекта - www.narisuvai.bg
Журито, от графични дизайнери и художници, представител на Оргахим АД и представител на града/обекта/общността ползватели на конкретната сграда, ще оценява в седмицата 25-30.05.2016 г от авторитетно жури.
Победителите за всеки град ще бъдат обявени на 13.06. Ще им бъде връчена парична награда от 2000 лв. и ще им бъдат покрити разходите за път и престой по време на реализацията на терен. За всеки обект при достатъчно предложения с висока художествена стойност журито и публиката ще излъчат по един победител, чиято творба ще бъде реализирана след допълнително детайлизиране на техническите детайли в периода юли-октомври месец 2016.

Снимка:  stroiteli.bg

Няма коментари:

Публикуване на коментар