понеделник, 9 декември 2013 г.

Надзорният съвет на НЗОК одобри прогнозните обеми и цени на медицинската помощ за 2014 г
На поредното си извънредно заседание на 06 декември 2013 г., Надзорният съвет (НС) на НЗОК одобри прогнозните обеми и цени на медицинската помощ за 2014 г., без задължително предварително разпределение на 5% от резерва на НЗОК за болнична медицинска помощ. Надзорът ще разглежда всеки месец отчетите на изпълнителите на медицинска помощ и ще решава в конкретната ситуация как да разпределя парите.

Няма коментари:

Публикуване на коментар