петък, 11 май 2018 г.

Над 3000 специалисти по здравни грижи ще излязат на протест за достойни заплати навръх професионалния си празник - 12 май

Протестът се организира с подкрепата на Федерацията на синдикатите в здравеопазването – КНСБ и Конфедерацията на независимите синдикати в България. Ще присъства лично и Пол Да Рав - генерален секретар на Европейската федерация на сестринските асоциации (EFN). 
Това съобщиха от Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи (БАПЗГ).

Основните им проблеми са: недостигът на кадри, липсата на работещи млади специалисти в здравната система, ниските възнаграждения и липсата на диференцирано заплащане, недостатъчните възможности за продължаващо обучение и кариерно развитие.
На протеста ще бъде прочетена декларация, която е адресирана до председателя на Здравната комисия  в 44-то Народно събрание, министър-председателя и министъра на здравеопазването. В нея се представени основните искания - разработване на национална стратегия и план за действие до 2021 г.; стартова заплата в размер на три минимални работни заплати за страната; задължително спазване на Колективния трудов договор; ясна визия за кариерното ни развитие; приемане на стандарти с ясен регламент за необходимия брой медицински сестри, акушерки, фелдшери/лекарски асистенти, рехабилитатори, медицински и рентгенови лаборанти, спрямо броя на пациентите в болниците, в кабинетите, в лабораториите, децата в детските ясли, градини и училища, в домовете за медико-социални грижи и във всички структури, където се полага висококвалифициран труд.
В протеста ще се включат медицински сестри, акушерки, фелдшери, медицински и рентгенови лаборанти, рехабилитатори з специалисти по здравни грижи от цялата страна . Подкрепа са заявили съсловни и пациентски организации.

Няма коментари:

Публикуване на коментар