петък, 11 май 2018 г.

Национално представителни са още 2 организации на хора с увреждания


Това са сдруженията „Българска асоциация за рекреация и туризъм“ (БАРТ) и „Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения“ (БАЛИЗ). Те  са признати за представителни организации на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания със срок от три години, реши МС на свое редовно заседание.

Няма коментари:

Публикуване на коментар