неделя, 11 март 2018 г.

Check Point Cardio с отличие като компания-новаторCheck Point Cardio бе отличена за „Компания-новатор в използването на авангардни информационни и комуникационни технологични (ИКТ) решения“ в Конкурса „Наградите на БАИТ” за 2017 г. Призовете на Българската асоциация по информационни технологии (БАИТ) бяха връчени на официална церемония, под патронажа на президента на България Румен Радев и под егидата на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз. Наградата на компанията бе връчена на д-р Бойчо Бойчев, медицински директор и съсобственик на Check Point Cardio и Ружица Гугуловска, финансов мениджър и съсобственик на Check Point Cardio.
Check Point Cardio е единствената компания в Европейския съюз, предоставяща цялостна система за телемониторинг в реално времена ЕКГ и други жизненоважни показатели на човешкото тяло, като температура, пулс, кръвно налягане, дишане, активност, местоположение и др. Това дава възможност за ранна диагностика, проследяване и предотвратяване на усложнения и смърт вследствие на сърдечно-съдови заболявания. 
Компанията притежава телемедицински център за 24-часово наблюдение и диагностика на пациентите в реално време, с повече от 35 500 пациентски досиета.
„Днес сърдечната диагностика е или неправилна, защото е офлайн, или твърде скъпа и може да се намери само в частни луксозни болници. Освен това изисква твърде големи усилия, за да се получи - престой в болница и пътуване до болницата и обратно. В същото време Check Point е лесен за използване и при цена на нормалното посещение на лекар, позволява на пациента да продължи нормалния си начин на живот, докато е под наблюдение от системата, кардиолог и медицинска сестра. Т.е. пациентът получава грижа все едно е в болница“, каза г-жа Гугуловска.
Компанията разполага с уникален за Европа медицински сервизен център, собствен софтуер за обработка и визуализиране на медицински данни, управление на медицински услуги,собствен хардуер и силен R&D екип, медицински екип от 15 лекари и 40 медицински сестри, патенти за нова система за телемониторинг, сертификати за медицински изделия, система за пациентски електронни файлове със защитен сървър с всичките изображения и диагнози.
Check Point Cardio предлага всеобхватно решение за дистанционно наблюдение и диагностика на пациенти. Услугите на компанията се ползват от болници, правителства, частни компании, животозастрахователи и др. Телемониторингът има редица преимущества:
                    Намалява стреса и подобрява комфорта на пациента, тъй като остава в домашна среда;
                    Намалява броя на усложнения в постоперативния и следклиничния стадий;
                    Намалява обема работа и повишат ефективността на разходите на доставчиците на здравни услуги чрез намаляване на разходите за логистика, болничен престой, хирургична намеса;
                    Допринася за подобряване на общото здравословно състояние чрез услугите за тестване.
Ефективността на системата до момента отбелязва:
                    76.7% - откриване на ново състояние по време на телемониторинг (нерегистрирано ритъмно нарушение, доказателство за исхемия);
                    84.6%  -  модификация/промяна на терапията (защото е направена  нова диагноза или защото телемониторингът е разкрил, че предишната терапия е неподходяща/неефективна за настоящото състояние на  пациента);
                    33,6% - спешна хоспитализация за състояние открито по време на телемониторинг, като средното време от откриване на критично състояние до хоспитализация е 2 часа.
Системата Check Point Cardio е въведена в много болнични и рехабилотационни институции в чужбина. Пилотни проекти са приключили или в момента се развиват в Германия, Холандия, Австрия, Гърция, Македония, Русия, УАЕ, Саудитска Арабия, Непал и др.

Няма коментари:

Публикуване на коментар