неделя, 11 март 2018 г.

100 000 лева събра Сосиете Женерал Експресбанк и нейните клиенти в подкрепа на SOS Детски селища България90 000 лв. са дарения на потребители през банкоматите на Сосиете Женерал Експресбанк, а 10 000 лв. банката дарява в помощ на каузата 


Само два месеца след старта на партньорството между Сосиете Женерал Експресбанк и SOS Детски селища България, през декември м.г., банката съвместно със своите клиенти и служители успя да събере и дари сумата от 100 000 лв. в подкрепа на деца в риск.
90 000 лв. са дарения на потребители през банкоматите на финансовата институция, а 10 000 лв. – допълнително дарение от банката в подкрепа на деца в неравностойно положение.
Новата функционалност на банкоматите на банката е разработена с безвъзмездното съдействие на БОРИКА и дава възможност за извършване на дарение от 1 лв..
Събраните средства, постъпили по сметка на SOS Детски селища България, ще бъдат изразходвани и за двете целеви групи, за които организацията полага грижа:
·         140 деца, отглеждани в SOS приемни семейства, SOS младежки домове в София, Перник, Велико Търново, Габрово и SOS детско селище Трявна;
·         263 деца, обхванати в програмите по подкрепа на семейството и превенция на раздялата – Центрове за обществена подкрепа в София, Перник, Велико Търново и Трявна.
Средствата ще покрият разнообразни разходи, като:
  • Психо-социални, логопедични и психологически консултации с цел преодоляване на стрес, повишаване на самооценката и себеутвърждаването на децата;
  • Психологически консултации и групова терапия с родители с цел осигуряване на по-добра грижа към децата
  • Осигуряване на мобилни социални услуги на 100 семейства в по- малки населени места;
  • Осигуряване на образователни игри, енкицклопедии и арт материали, необходими за развитието на децата;
  • Посещения на театрални постановки и кинопрожекции;
  • Посещение на образователни екскурзии и извънкласни занимания за децата по изкуства и спорт;
  • Посещение на 110 деца на лагер през пролетната ваканция и на зелено училище.
  • Покриване на режийни разходи на децата за отопление, ел. енергия, вода и интернет за периода март – май 2018 г.
 

Няма коментари:

Публикуване на коментар