вторник, 14 юни 2016 г.

Декларация от София за осигуряване на адекватен достъп до лекарствени продукти на устойчиви и достъпни цениНие, участниците в срещата на министрите на нарастващите предизвикателства в областта на лекарствената политика (2 и 3 юни 2016, София, България) като представители на Република
България, Република Хърватска, Република Естония, Унгария, Република Латвия, Република Македония, Румъния, Република Сърбия, Словашка република, Република Словения
Признавайки нашите общи ценности и отговорности към нашето население,
Отчитайки ключовата роля на здравето за индивидуалното благосъстояние, успешно общество и просперираща икономика,
Водени от нашите приоритети, за осигуряване на достъп до качествено здравеопазване за нашите граждани,
Осъзнавайки предизвикателствата в областта на лекарствената политика,
Взимайки предвид необходимостта от по-отговорни, разумни и финансово устойчиви здравни политики,
Признавайки необходимостта от съвместно адресиране на тези предизвикателства,
Отчитайки здравето като социална ценност на европейските граждани и право за всички тях
Убедени, че диалог с фармацевтичната индустрия ще доведе до взаимното разбиране, по-голяма отговорност и споразумения в полза на всички страни, но най-вече на пациентите
ДЕКЛАРИРАМЕ следните общи цели:
Да насърчаваме съвместно ключовата роля на общественото здраве и отговорни здравни политики като двигател на икономиката, а не като бреме;
Да се улесни възприемането на лекарствените продукти, като един от основните стълбове на здравеопазването, а не просто като обекти на търговията - и съответното им приложение на национално, европейско и международно равнище;
Да адресираме съвместно ключовите въпроси, пред които нашите здравни системи в момента са изправени, като липсата на и трудности с наличността на основни лекарства, високите цени на иновативните лекарства, необходимостта от оценка на тяхната ефективност, включително ефективност на разходите; въздействието върху устойчивостта на здравните системи;
Да осигурим обмен на информация и прозрачност помежду си в областта на лекарствената политика;
Да обменяме добри практики и идеи и прилагаме решения, които отчитат нашите национални особености;
Да насърчим разбирането и социалната отговорност сред заинтересованите страни от страна на търсенето и предлагането, за важността лекарствата, които са жизнено-важни за нашето население, да бъдат достъпни и на поносима цена;
Да разработим съвместни инициативи, възможни бъдещи споразумения и проекти, които да допринесат за  общите ни цели.


Няма коментари:

Публикуване на коментар