неделя, 15 май 2016 г.

Предсърдното мъждене – болест на възрастните хора Д-р Иван Вецев от Националната пациентска организация (НПО) съобщи, че стартира кампания за консултиране и проследяване на пациенти с предсърдно мъждене - една от
най-често срещаните аритмии и рисков фактор за емболични инциденти.
От думите му стана ясно, че на uni.npo.bg вече е активна секцията на Факултет „Предсърдно мъждене“, където е включена подробна и актуална информация за заболяването, рисковите фактори, диагностиката, профилактиката, лечението и усложненията, които могат да настъпят, ако заболяването не се контролира.
В рамките на програмата около 400 ОПЛ от страната, чрез специализирана анкета – карта на риска (въпросник разработен от Дружеството на кардиолозите специално за целта) ще насочват пациентите в риск към кардиолог за уточняване на диагноза, лечение и наблюдение, при необходимост. Така близо 1500 души ще имат възможност да получат безплатна консултация от лекар-специалист.
Статистиката показва, че 19,7% от смъртността у нас се дължи на инсулт. От тях 15% са хеморагични, а 85% – емболични. Близо 40% от емболиите пък са със сърдечен произход. А при около 30% от пациентите диагностицирани с предсърдно мъждене липсва съпътстващо сърдечно-съдово заболяване.
Всеки може да бъде засегнат от предсърдно мъждене, независимо от възрастта си. Вероятността обаче расте с напредването на годините. След 40-ата година рискът е 1 към 4. Предсърдното мъждене като дегенеративно заболяване на практика става масово след 65 год. възраст.
Доказано е, че около 5% от населението над 80-годишна възраст е с перманентно предсърдно мъждене и това е проблем в цял свят.
Според председателя на Дружество на кардиолозите в България доц. д-р Васил Велчев близо 30% от популацията над 70 годишна възраст е с предсърдно мъждене, което още може да се определи като стадий на износеното сърце. Ето защо то се счита за заболяване на възрастните хора. Освен възрастта, има и други фактори, които значително повишават риска от предсърдно мъждене. А това са - високо кръвно налягане, дефекти на клапния апарат на сърцето, диабет и/или проблеми с щитовидната жлеза, емоционален и физически стрес, диета и начин на живот, сърдечно-съдово или белодробно заболяване, пол. Жените са по-предразположени към това заболяване, което често няма никаква клинична изява и поради това остава неразпознато и нелекувано.
При част от пациентите симптомите не са ясно изразени или пък се наблюдават краткосрочни епизоди на предсърдно мъждене без ясни оплаквания. По тази причина при много от пациентите (20-45%) състоянието се диагностицира за първи път едва по време на инсулт. И докато при инфарктите има тенденция за намаляване на смъртността, то тя при инсултите е плато и това като цяло е предизвикателство за цялата медицинска общност.
Проф. Асен Гудев, председател на Съюза на българските медицински специалисти, акцентира върху необходимостта от контрол на заболяването и колаборацията на различните медицински специалисти за осигуряването на комплексен подход в лечението на пациентите. Той акцентира, че новите антикоагулантни терапии снижават риска от исхемични инсулти с 2/3. Но все още малко пациенти у нас получават адекватно антикоагулантно лечение. Причините са асимптомното протичане в някои случаи и неразпознаването на тази аритмия в общата практика.
В кампания залагаме на превенцията и общото ни желание е ако може не да лекуваме инсулти, а те да не се случват. Ето защо предсърдното мъждене е необходимо да бъде навреме разпознавано, профилактирано при комплексен подход и ефективно лекувано, каза в заключение доц. Велчев.
От НПО заявиха готовност да разгърнат инициативата и да проведат консултации в градовете и регионите, където няма ОПЛ, изявили желание да се включат в прегледите. В обучителните материали за пациентите освен информация за  заболяването, рисковите фактории начините на превенция е включено и обяснение как те в 4-ри стъпки могат лесно да си измерят пулса в домашни условия.
Резултатите от кампанията - съвместна инициатива на Дружеството на кардиолозите в България и НПО ще бъдат обявени в началото на октомври.
------
Предсърдното мъждене е главната причина за емболични инциденти, които в 75% от случаите са мозъчносъдовите инсулти. То е свързано също с повишен риск от сърдечна недостатъчност, деменция и повишена смъртност. Дължи се на нарушения в елекричната стимулация на предсърдията. При смущенията на механизма на възникване и предаване на възбудните импулси настъпват промени в сърдечната честота и съответно в пулса. Те изменят нормалния сърдечен ритъм и се означават като аритмии. Промените предизвикват голям брой некоординирани съкращения на отделните части от предсърдията и водят до невъзможност за съкращаване на цялото предсърдие, което се означава като предсърдно "трептене" или "мъждене".

Няма коментари:

Публикуване на коментар