вторник, 25 юни 2013 г.

Първият сертифициран здравен клъстер у нас ще предлага комплексни здравни услуги на чуждестранните здравни туристиУ нас има 3% дентален туризъм, но официална статистика няма

Той обединява засега 12 дентални клиники в страната. Идеята е да бъдат привлечени и частни клиники, но могат да участват и държавни лечебни заведения, отговарящи на определените условия, но това тепърва предстои да се уточнява.
Според д-р Венцислав Стоев, председател на УС на здравия клъстер:„от 10 години е налице световна тенденция към засилено търсене на качествени медицински услуги, оказани навреме и на приемлива цена, без значение гражданин на коя държава е потребителят им. Ето защо страната ни има възможности да отговори по най-добрия начин на нарастващата потребност от здравни услуги, която се наблюдава през последните години в Европа и света, главно поради застаряването на населението и по-високата заболеваемост.”
За да бъде страната ни конкурентноспособна на пазара на здравния туризъм е необходимо, както подкрепа отстрана на държавата, но също и привличане на чуждестранни инвестиции. Идеята е добри ни клиники и специалисти т. е. българските възможности да бъдат презентирани не само пред посланиците на САЩ, Русия,Англия, Италия, Ирак и др. държави, но и с тяхно съдействие и в самите държави да бъде общо представен българският здравен туризъм. Вече такива срещи са реализирани с посланиците на 10 държави. Предстоят още срещи, за представяне на българския здравен туризъм и на организацията, която го представлява у нас, с представители на държави от Близкия Изток, Северна Африка и др..
У нас има 3% дентален туризъм, но официална статистика няма.
По думите на д-р Стоев най-големият български конкурент се явява Турция, която има широка подкрепа от държавата в това отношение. Освен нея и Унгария също се оказва конкурент, но „българските лекари предлагат по-добри възможности по отношение на офталмологията, репродуктивната медицина, инвазивна кардиология ортопедия, дерматология, пластична хирургия и т. н.”, подчерта той.
Представителите на клъстера бяха единодушни, че при тях основното не е цената, която у нас е с 60% по-ниска в сравнение с другите европейски страни, а качествените услуги, които ще предлагат, с гаранция за отсъствия на усложнения, тъй като страната ни разполага с такива високоспециализирани лекари като акад.Петя Василева, проф. Генчо Начев, които сами по себе си са авторитети за привличане на чуждестранни здравни туристи.
Целта е да се предложат комплексни здравни услуги на чуждестранния здравен турист т.е. добро качество, на приемливи цени, без чакане - за кратко време, заявиха те.
Специален сайт, работен на 4-ри езика, ще презентира денталните и медицински услуги у нас. В него ще има подробна информация за клиниките и апаратурата. Освен това всеки един от специалистите е представен професионално, с което се дава възможност за свободен избор на клиника и лечение.
Сайтът е комплексен, конкурентноспособен, със цени и услуги, сравними с тези в други европейски държави. В него е разписан целият път на пациента от пристигането му през лечението до заминаването му от България.
Специално разработен наръчник в уеб-платформата ще ориентира здравния турист, към най-правилния избор на специалисти и лечение, в зависимост от проблема.
Този виртуален кол център е за пациентите от чужбина, които ще могат предварително да осъществят контакт с лекаря, който са избрали. В България има достатъчно клиники, които предлагат качествени медицински услуги, конкуриращи се със световни,
обясни д-р Стоев и продължи, че визията им е да покажат, че това е успешен бизнес с клиники на европейско ниво и висококвалифицирани, обучени специалисти.
Освен предоставянето на комплексна услуга на потребителя здравният туризъм носи и значителни икономически ползи за държавата, каза той. И това е така, защото статистиката показва, че медицинските туристи харчат 1/3 от парите си за здравни услуги. Защо да не направим така, че те да оставят и останалите си пари у нас, но за други услуги като културни, исторически и др., риторично попита той.
Клъстерът има за цел здравните туристи да си закупят от своите туроператори пакет услуги включващ профилактични прегледи и други медицински услуги. Българският клъстер за здравен туризъм у нас е единственият, който включва застраховател т. е.предлага и застраховка, която е специфичен продукти и няма аналог. Това означава, че се дава гаранция за лечението за по-продължителен период от време примерно 3 години. Такава услуга не се предлага в никоя друга страна.
Клъстерът има и амбицията не само да привлича чужди здравни туристи, а също така да работи с лекари и клиники в чужбина, към които пациентите им, при спешност да се обръщат към тях.
Предстоят още клъстерни обучения, както у нас така и в други страни като Естония, Германия, Швейцария и др.

Няма коментари:

Публикуване на коментар