понеделник, 23 юли 2012 г.

Стартира проектът „Ваканция за устойчиво развитие“

с връчването на удостоверение за финансиране от представители на Немската фондация за околна среда (DBU). Изпълняващите проекта организации са Фондация ЕкоЦентрик, немското сдружение HÖB (Образователен център по история и екология) и Дирекция на ПП ”Врачански Балкан”.

По време на еднодневното си посещение гостите посетиха селата Очин Дол, Паволче и Лютиброд, където през следващата година се предвиждат част отобучения на 120 ученици от Германия, Област Враца и Софийска област и на над 20 учители. През пролетта и лятото на 2013 година ще бъдат проведени общо шест обучителни семинара на тема „Устойчив начин на живот“ с цел запознаване на младежите с принципите на устойчивото развитие и повишаване чувствителността им към актуални екологични проблеми и съществуващите решения за тяхното преодоляване.
Програмата за провеждането на обученията предвижда „учене чрез преживяване“ като метод за пълноценно и трайно усвояване на знания и умения. Младите хора ще се запознаят с природните богатства на ПП „Врачански Балкан” чрез провеждането на образователни беседи и дискусии, комбинирани с приключенски игри и преходи по интерпретативни маршрути на територията на парка.
Заедно с обученията проектът включва и реализирането на малки локални подпроекти за облагородяване на средата в селата и подпомагане развитието на устойчив туризъм в тях. Младежите ще се включат активно в изготвянето на идеите и в тяхното реализиране заедно с местните общности. 
Продължителността на проекта е 18 месеца и е на стойност 180 000 евро. Половината от средствата се осигуряват от Немската фондация за околна среда (DBU), а останалите  - от партньорските организации - Фондация ЕкоЦентрик, HÖBи Дирекция на ПП „Врачански Балкан”.

Няма коментари:

Публикуване на коментар