сряда, 23 май 2018 г.

Новите имунотерапии бележат напредък в лечението на рака на пикочния мехур и на меланома


Стартира серията от събития „Имунотерапията: от превенция до лечение”, чиито инициатор е фармацевтична компания MSD. Целта е да се предостави на обществеността актуална информация за лечението на онкологичните, инфекциозните и ваксинопредотвратими заболявания и за напредъка на съвременните имунотерапии.
По повод световния месец за борбата с меланом и рак на пикочния мехур, първата от серията пресконференции на тема „Имуноонкологията в лечението на злокачествени заболявания” бе посветенa на тези злокачествени заболявания и приложението на имунотерапията в лечението им.
Текущите подходи към имунотерапията на рак включват разработването на ваксини за рак, цитокинова терапия, адаптивни клетъчни терапии и прилагане на имуно-активиращи антитела. Основният принцип на всеки от тези подходи е да се използва специфичността на имунната система, за да се осигури по-ефикасно и поносимо лечение в сравнение с други по-конвенционални лечения, като химиотерапия и радиотерапия. Меланомът е широко признат като имуногенен тумор и според последните клинични проучвания имунният отговор може да играе важна роля при лечението. Докато повечето използвани досега терапии пречат на растежа и деленето на клетките, за да се намали размножаването на тумора или да се предизвика клетъчна смърт, имунните чекпойнт инхибитори възстановяват собствения антитуморен отговор на пациента, който е бил потиснат по време на туморно развитие.
Благодарение на значителния напредък в разбирането на туморната и човешката биология, вече се разработват нови подходи, които използват специфичността на имунната система, за да осигурят по-ефикасно и поносимо лечение в сравнение с конвенционалното – химиотерапия, радиотерапия. Имунните чекпойнт инхибитори се приемат за едни от най-съвременните терапии, както при рака на пикочния мехур, така и при меланома.

Няма коментари:

Публикуване на коментар