вторник, 6 юни 2017 г.

Д-р Николай Шарков бе избран за председател на УС на БЗВ началото на м. юни се проведе Редовният отчетно-изборен конгрес на Българския зъболекарски съюз (БЗС).
След проведените избори за председател на Управителния съвет УС) на БЗС бе избран д-р Николай Шарков, досегашен главен секретар на УС на БЗС.
За главен секретар на УС на БЗС бе избран д-р Борислав Миланов, досегашен председател на УС на БЗС.
За заместник-председатели на УС на БЗС бяха избрани, както следват:
-Д-р Георги Димов
-Д-р Светослав Гачев
-Д-р Донка Станчева-Забуртова
-Д-р Силвия Димитрова
-Доц. д-р Тодор Узунов
-Д-р Валентин Павлов
-Д-р Тодор Кукуванов
За членове на УС на БЗС бяха избрани 28 представители на районните колегии на БЗС.

Няма коментари:

Публикуване на коментар