събота, 12 февруари 2011 г.

За първи път у нас новородените бебета ще бъдат настанявани в приемни семейства направо от родилните домове


Така децата, застрашени да бъдат изоставени от родителите си, изобщо няма да постъпват в социални домове, съобщи Елка Налбантова от фондацията „За нашите деца", която е ръководител на проект за създаване на Център за приемна грижа и осиновяване. Той ще бъде изграден в Дома за медико-социални грижи „Св. София" в столицата. Проектът е финансиран от "Човешки ресурси" с 249 876 лева.
По проекта до края на годината поне 12 деца от дома ще бъдат отгледани в приемни семейства.
В центъра ще работят трима социални работници, психолог, фамилен консултант, възпитатели по време на заместващата грижа.
По думите на Налбантова административни пречки и нагласата, че детето трябва да бъде настанено първо в медицинско заведение, за да се види дали се развива добре, са причините досега в България бебета да не се настаняват директно в приемни семейства, каквато е европейската практика.
В страната ни вече има над 500 приемни семейства, като желаещите да станат приемни родители са все повече. Всяко от тях има същите права като биологичното плюс
заплащане на издръжката на едно новородено, което по сега действащите наредби е малко над 200 лева. Заплатата за професионален приемен родител е 300 лв.
У нас социалните домове за деца са 140, в тях живеят 7276, като една трета от тях - 2440, са бебета, които прекарват най-важните първи три години от живота си в 32 социални институции, регламентирани като лечебни заведения.

Няма коментари:

Публикуване на коментар