понеделник, 13 март 2017 г.

Проектът „ТОП ИКТ Работодател” 2017 стартираСред пет изключително успешни издания на проекта “ТОП ИКТ Работодател” на ICT Media и JobTiger, записването за участие в шестото издание на инициативата вече започна.
И през 2017 година проучването ще се проведе сред български и международни компании от телекомуникационния, ИТ и аутсорсинг секторите, опериращи на нашия пазар. Изследването се осъществява по методология на специализираната в HR одит компания Audit Advice Associates (ААА).
Проектът „ТОП ИКТ Работодател“ има за цел да открои предпочитаните работодатели в сферата на информационните и комуникационните технологии (ИКТ) в България и да очертае водещите тенденции в управлението и развитието на бранша.
Инициативата изследва ангажираността и удовлетвореността на служителите в секторите информационни и комуникационни технологии и аутсорсинг.
Проектът включва пет основни компонента:
-Изследване, което се извършва въз основа на анкета, разпространена сред служители и мениджъри на компаниите;
-Класация на водещите компании от ИКТ и аутсорсинг сектора, развиващи дейност в България, на база специално разработена за целта методология за определяне на предпочитан работодател;
-Кръгла маса;
-Церемония, на която ще бъдат наградени победителите от класацията ТОП ИКТ Работодател“ 2017;
-Специализирано печатно издание, в което ще бъдат представени данните от изследването.
Партниращи организации по проекта "ТОП ИКТ Работодател" през годините са били Министерството на труда и социалната политика (МТСП), Американската търговска камара в България (AmCham), Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ), Българската асоциация по информационни технологии (БАИТ), и Българска асоциация за управление на хора (БАУХ).
През 2016 г. в проучването “Топ ИКТ Работодател” се включиха 37 компании с общ списъчен състав 5421 служителя, като в класирането участват 31 компании с 3172 служители. Участниците бяха разпределени в следните категории: „ИТ услуги“, „Аутсорсинг на ИТ услуги“, „Развой на софтуер“, „Телекомуникации“, „Малки компании с персонал до 50 служители“.
Проучването изследва факторите и степента на ангажираност и удовлетвореност на служителите в сферата на информационните и комуникационните технологии.
Методологията на изследването „ТОП ИКТ Работодател“ се основава на свързване в мрежа и оценка на взаимодействието между четири фактора: резултатите на компанията по определени показатели; степента, в която стратегиите, политиките и процедурите по управление на човешките ресурси са интегрирани в организацията; доколко те подпомагат постигането на целите, ангажираността на служителите; и проактивността на компаниите по отношение на последващи действия, свързани с резултатите от изследването.

Няма коментари:

Публикуване на коментар