понеделник, 27 февруари 2017 г.

Държавата и бизнесът трябва да работят ръка за ръка, за да помогнат за задържане на младите хора в България и за привличане на завършилите в чужбина



Около това мнение се обединиха членовете на Съвета на жените в бизнеса в България (СЖББ) и министърът на труда и социалната политика Гълъб Донев.
По време на срещата бяха обсъдени актуални теми, свързани с тенденциите на пазара на труда у нас и по света, трудностите, с които българският бизнес се сблъсква при прилагане на част от европейските директиви, недостига на работни кадри в определени сектори, навлизащата дигитализация на работните процеси и предизвикателствата, които тя създава.
Председателят на СЖББ и главен изпълнителен директор на Siemens България д-р инж. Боряна Манолова представи инициативата на Съвета за създаване на платформа за връщане на младите хора, живеещи и учещи в чужбина и отбеляза, че т.нар. Национална кауза „Успяваме в България” е насочена към тези, които биха искали да се реализират професионално в страната ни, включително завършилите или завършващите образованието си в чужбина.
„Идеята е да създадем връзка между българите в чужбина и бизнеса, която да им даде възможност за кариера във водещи български фирми, както и да представим успешни практики на вече реализирали се младежи в нашите компании”, подчерта Манолова.
Така например в Ирландия подобни политики за насърчаване на завръщането на емигрантите в родината са довели до много добри резултати.
Министърът запозна СЖББ с възможностите за подкрепа на предприемачеството, които дава оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“. Той добави, че България е приела Закон за равнопоставеност на жените и мъжете и представи приоритетите в актуализираната Национална стратегия за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете и предвидените в нея мерки за засилване на участието на жените на пазара на труда и намаляване на разликите в заплащането между половете.
По думите му България е сред първите пет държави в света по отношение на равенството на половете в бизнеса. Страната ни е на 5-о място по най-голям дял на жените (22%), участващи в бордове на директори. Той цитира данни от международно изследване, проведено от консултантската компания EY и Института за международна икономика "Питърсън" сред 22 000 компании в 91 държави.
Участниците в срещата обсъдиха и предизвикателствата, които дигитализацията на работните процеси поставя и ще продължи да поставя пред една немалка част от работната ръка и в частност жените.
„Дигитализацията на трудовите процеси повдига много въпроси на пазара на труда. Като всяка революция, нещата се случват много бързо и хората невинаги са подготвени”, подчерта Лидия Шулева, управляващ партньор на консултантска къща „Бизнес Интелект”, бивш министър на труда и социалната политика и член на СЖББ.
Членовете на СЖББ и министър Донев се обединиха около идеята за необходимостта от насърчаване и промяна на нагласите по отношение на образованието и преквалификацията през целия живот. Те обсъдиха още и недостига на кадри в различните професионални сектори, като изтъкнаха, че са необходими незабавни и целенасочени усилия за преодоляване на този проблем.










Няма коментари:

Публикуване на коментар