вторник, 25 юли 2017 г.

Специалисти в областта на невромускулните заболявания от 5 държави се обучаваха в УМБАЛ „Александровска“Уъркшоп по редки болести се проведе за първи път у нас в рамките на 2 дни (13 и 14.07 т. г.) в неврологичната клиника на болницата, съобщи проф. Ивайло Търнев, началник клиника и ръководител и на първия в страната Експертен център по наследствени неврологични и метаболитни заболявания (ЕЦННМЗ), разкрит на територията на клиниката. Към инициативата са проявили интерес 21 кандидати от Русия, Израел, Полша, Словения и Румъния, но са класирани 10 - девет невролози и един кардиолог. Обучението се проведи изцяло от експерти на УМБАЛ „Александровска“.
В първия ден от програмата аудиторията бе запозната теоретично с клиничните и диагностични аспекти на ТТР-фамилната амилоидна полиневропатия, а през втория ден се проведоха практически занятия с пациенти, които бяха интервюирани и прегледани. Целта на екипа бе да покаже своя четири годишен опит в създаването на алгоритми за диагностика, лечение, профилактика и рехабилитация на редките болести в групата на генетичните неврологични и метаболитни заболявания.
Проф. Търнев посочи, че такъв вид школа до момента е провеждана само в Португалия, тъй като страната е ендемична зона и заболяването за първи път е описано от португалски невролог.
Амбициите на българския екип са чрез форума да очертаят тенденциите в развитието на редките болести в неврологията и да превърнат българския ЕЦННМЗ в Европейско училище в това направление. Проф. Търнев потвърди, че екипът му има достатъчно опит и потенциал за това и сподели, че интересът към работата им е толкова голям, че вече има листа с кандидати за следващата година. Друга цел на българските експерти е да установят международно сътрудничество с водещи специалисти, работещи в областта и постепенно да изградят единна партньорска мрежа с представители от Централна и Източна Европа за многоспектърна образователна, лечебно-диагностична и научно-изследователска дейност.

Няма коментари:

Публикуване на коментар