неделя, 11 юни 2017 г.

Относно стратегията за развитие на лечебните заведения за болнична помощ в в страната 44-то НС реши:-В срок до 2 години да бъде изградена и въведена система за електронно здравеопазване и всички нейни компоненти.
-Министърът на здравеопазването да предоставя на Комисията по здравеопазване доклад за текущото финансово състояние на държавните общински лечебни заведения за болничната медицинска помощ два пъти годишно - през юни и декември. В срок до края на годината той ще трябва да представи информация на здравната комисия относно готовността за въвеждане на единни стандарти за управление на държавните общински лечебни заведения за болнична медицинска помощ и за изготвянето на нормативно утвърдени механизми за контрол по тяхното изпълнение, както и да представи концепция за обезпечаването на всички кадри в системата и тяхното кариерно развитие.

Снимка: Труд

Няма коментари:

Публикуване на коментар