петък, 3 юли 2015 г.

МЗ плаща специализациите на 221 лекари

То ще плати 274 460 лв. за теоретично и практическо обучение на 221 специализанти по дефицитни специалности - Анестезиология и интензивно лечение, Обща и клинична патология, Педиатрия, Спешна медицина, Инфекциозни болести и Неонатология.
Решението е валидно от 1 юни 2015 г. до завършване на обучението им.
В тези специалности се наблюдават неблагоприятни тенденции – траен недостиг на специалисти и  по-изразено застаряване.

Няма коментари:

Публикуване на коментар