петък, 9 декември 2011 г.

От 5 декември 2011 г., лечебните заведения за болнична помощ, сключили договор с НЗОК, ще се отчитат ежедневно в институцията


За целта на интернет страницата на НЗОК стартира нова услуга „Ежедневно отчитане на приети/изписани пациенти“, чрез която всички болнични договорни партньори, трябва да подават ежедневните си отчети за постъпили и изписани през денонощието пациенти.
Информацията, която те ще подават за приетите пациенти включва освен данни за тях и наименование на заболяването им, регистрационен номер и име на лечебното заведение, приемна диагноза, така също и дали пациентът е приет планово или по спешност и кой лекар го е насочил към болница.
Справката на болниците за изписаните пациенти ще съдържа както данните за лечебното заведение и за пациента, така и информация за това по коя клинична пътека е лекуван, коя е основната му диагноза, има ли придружаващи заболявания. Ще бъдат описани и процедурите, които са му били извършени.
Електронните отчети, задължително подписани с електронен подпис, ще бъдат подавани през интернет портала на НЗОК по начин, сходен с подаването на отчетите от изпълнителите на извънболнична медицинска помощ.
Досегашният формат за подаване на данни за ежедневно приетите/изписаните по клинична пътека пациенти се заменя с нов, който е публикуван на интернет страницата на НЗОК. Чрез новата електронна услуга файловете ще постъпват директно в интегрираната и информационна система.
Новият начин на отчитане бе внедрен, през лятото, експериментално за тестване в три районни здравноосигурителни каси – София-град, София-област и Габрово.
През първия месец от старта на новата услуга ще бъде оказвано пълно съдействие на лечебните заведения за болнична медицинска помощ при нейното използване.

Няма коментари:

Публикуване на коментар